Zamyšlení o vděčnosti v srdci

21.06.2015 21:03

Když jsem se dříve v roli instruktora jógy pokoušel popisovat její podstatu, moje nejoblíbenější definice byla tato: jóga znamená hledání vnitřní harmonie těla, mysli a duše. Také jsem se neustále snažil zdůrazňovat, že při praktikování jógy nejvíce záleží na naší vytrvalosti a že je optimální věnovat se každý den alespoň krátkým cvičením. Abych zájemce o jógu co nejvíce podpořil a motivoval, popisoval jsem jim některé z příznivých účinků, které může její praktikování přinášet: zlepšení zdraví, ztišení mysli nebo zklidnění emocí. I když jsem nikdy nezmiňoval spojitost jógy s náboženstvím, stejně toto propojení vnímá stále mnoho lidí – pro některé asi bude i překážkou k tomu, aby našli k józe svou cestu nebo u ní setrvali. Občas mi to přišlo líto, protože jsem si uvědomoval, že tento mocný nástroj, jenž nám sebou navíc přináší úžasnou moudrost Východu, většina lidí kolem mě kvůli svým předsudkům nebo neinformovanosti ani nezkusí použít. Na druhé straně jóga stejně není pro každého – třeba extroverti u ní vydrží vždy jen vzácně. Ale stalo se, že mě koncem r.2014 zaujal článek o vděčnosti v srdci, odkazující se na příručku s názvem „The Appreciative Heart“ (v rubrice „To nemusí být marné“ je pod č. 23). Úžasné je na ní to, že sleduje velice podobné cíle jako jógová nauka, ale navíc i využívá typicky Západních, přísně vědeckých metod a přístupů. A pokud si dovolím (možná trochu troufale) položit rovnítko mezi pojmy vnitřní harmonie a psychofyziologická koherence, vidím tu najednou alternativní cestu, která se může ubírat stejným směrem jako jóga. Tato vize mi dodala potřebnou chuť k pokusu o překlad, který vám nabízím ke stažení z hlavní stránky svého webu – věřím tomu, že si najde cestu k nové skupině lidí, kteří by se mohli vydat tímto směrem.

 

Pro mnohé možná nebude po prvním nahlédnutí tato příručka příliš zajímavá. Její autoři totiž mají zjevně ambice oslovit hlavně odborníky a proto předkládají text prošpikovaný odborným termíny a frázemi. Zkuste ale nedávat na první dojem. I když se vám bude ten text zdát místy těžko pochopitelný, jsou tu k dispozici zajímavé a velmi užitečné informace. Pokud odborné pasáže jen přeletíte, nevadí, najdete tu ale dvě techniky, které by vám neměly uniknout a mohly by pro vás být velmi prospěšné – „Freeze Frame“ a „Heart Lock-In“.

 

Tou největší překážkou, kvůli které budou s pravidelným používáním těchto technik někteří ztroskotávat, bude zřejmě jedna častá lidská vlastnost: naše vlastní pohodlnost. Ta už sice každému zmařila nemálo plánů, ale s tím se vždy dá něco dělat. A tato příručka vám opravdu dává příležitost k nezaplacení - jednak tím, že je zdarma, a pak také tím, že nabízí něco tak snadného a přitom velmi užitečného. Pro některé by její přečtení možná mohlo znamenat i významný životní předěl. Především těm držím palce, ať tuto příležitost nepropásnou...

 

Chtěl bych ještě na závěr podotknout, že nemám rád, pokud si někdo nechává registrovat ochranné známky na postupy, které nepokládám za nijak unikátní – s lidmi kolem institutu HeartMath nemám vůbec nic společného a pouze díky nadšení z příležitosti nabídnout tuto novou alternativu všem a zadarmo, se mi podařilo dotáhnout tento překlad až do konce. Podařilo se mi navázat kontakt s autorem - panem Mc Cratym a dostal jsem od něj svolení zpřístupnit svůj český překlad s názvem „Vděčné srdce“ zdarma návštěvníkům mých stránek. Upozorňuji ale, že jakékoli další veřejné publikování mého překladu je přípustné pouze se souhlasem institutu HeartMath.

 

A tož tak.

VaP

 

PS

Na svůj překlad nejsem nijak zvlášť hrdý. Text totiž postihuje oblast, která není mou silnou stránkou a proto s přihlédnutím k mé slovní zásobě a vyjadřovacím schopnostem nejsem schopen nabídnout něco lepšího. Přistupujte tedy k této příručce jako ke studijnímu materiálu. Třeba vám časem přijde do ruky podobná - dokonalejší publikace a vám se pak bude dařit s ní pracovat efektivně, protože už jste v sobě položili ty správné základy...

Pokud budete hledat na internetu, narazíte už i u nás na semináře a kurzy s využitím těchto technik (nikomu ale nechci dělat reklamu, protože komerční činnost takového druhu podporuji nerad).

Zvláštní poděkování bych chtěl adresovat kamarádce - angličtinářce Katce, která se velmi zasloužila o vylepšení překladu obou technik – jak jejich názvů, tak i jejich popisů.