11. Jak využít své ruce k přirozené úlevě od bolesti hlavy, vyvolávané napětím svalů

08.04.2011 21:34

Dave Gabriele

Dříve nebo později se všichni setkáme s bolestí hlavy. Obvykle míváme tendenci se této bolesti zbavovat užíváním volně prodejných léků. Ty obvykle účinkují celkem dobře, ale nepůsobí na základní příčinu problému a často vyvolávají i nežádoucí vedlejší účinky. Bolest je ale ve skutečnosti velmi důležitá, neboť je to způsob, jak nám naše tělo může sdělovat, že něco není v pořádku. Tím, že budeme užívat lék proti bolesti, pouze otupíme své smysly. Pokud ale dokážeme věnovat čas tomu, abychom pochopili řeč svého těla, můžeme poznat pravé příčiny naší bolesti hlavy a reagovat na ně přímo. Toto je mnohem vhodnější způsob jednání.

V případě, že se u nás dostaví bolesti hlavy vyvolávané svalovým napětím, bývá obvykle viníkem napětí v horní části zad, ramenou a na krku. Následujících šest jednoduchých kroků sníží nebo odstraní bolest spojenou s tímto druhem bolesti:

1) začněte tím, že se vzdálíte od obrazovky počítače, uděláte si pohodlí a jemně zavřete své oči. Dýchejte prohloubeným dechem a umožněte svým dlouhým a relaxujícím výdechům, aby uvolňovaly vaše ramena a ta aby klesala dolů. Opakujte to 3-4 krát nebo jak dlouho chcete.

2) Využívejte své soustředění k tomu, abyste uvolnili napětí v horní části těla. Začněte nejlépe u svého obličeje – několik vteřin uvolňujte svalové napětí a úplně uvolněte celý obličej. Pak přeneste pozornost na zadní stranu – začněte od vrcholu hlavy a po její zadní straně přecházejte níž. Pokračujte tak až na šíji, ramena a horní část zad. Vždy věnujte krátkou chvíli úplnému uvolnění těchto oblastí.

3) Lokalizujte akupunkturní body GB-20 na obou stranách páteře v místě, kde se páteř napojuje na lebku. Tlačte palci na tato místa po dobu 1-2 minut a přitom dýchejte jemně, prohloubeně a relaxovaně.

4) Přiložte svou ruku na zadní stranu krku. Použijte prsty z jedné strany páteře a dlaň na protilehlé straně pro pevné stisky. Začněte nahoře u lebky a postupně přecházejte níž. Používejte neustálý tlak při stisku a pak uvolňujte – vždy několikrát za sebou, pak se přesunete níž o pár centimetrů a opakujete znovu. Provádějte tímto způsobem masáž až mezi ramena a opakujte 5-10 krát, dokud se vaše ruka neunaví. Pak ruce vyměňte a opakujte.

5) Vyhledejte další akupunkturní body GB-21 na horní straně ramen uprostřed mezi páteří a ramenními klouby. Pak použijte stejnou stiskací techniku jako v předchozím bodě a vždy opačnou rukou masírujte tyto oblasti po dobu 30 vteřin až jedné minuty. Může to být vnímáno choulostivě nebo citlivě, pokud jsou tyto svaly v příliš velkém napětí. Během této masáže buďte uvolnění a dýchejte jemně a prohloubeně. Opakujte na protější straně.

6) Zakružte rameny ve velkých pomalých kruzích, abyste protáhli svaly a uvolnili všechna napětí, která ještě možná přetrvala v ramenou a v horní části zad. Proveďte 5-10 krouživých pohybů oběma směry a udržujte dýchání klidné a uvolněné. Na konec ještě proveďte velmi jemné kroužení hlavou v kruzích, opakujte 5-10 krát a pak změňte směr.

Po skončení této procedury by vaše potíže měly polevit nebo úplně odeznít. Kdyby se to nepodařilo, vyčkejte několik minut a zopakujte celý postup znovu. Tentokrát ale proveďte každý krok dvojnásobně dlouho a soustřeďte se na prohloubené a uvolněné dýchání. Pokoušejte se co nejvíc soustředit na jakékoliv napětí, které nevědomě ve svém těle udržujete a nechte je odeznívat.


 

Další informace:
GB-20:https://www.holisticonline.com/remedies/Heart/hypert_acupressure.htmGB-21:https://acupuncture.rhizome.net.nz/Acupressure/gb-21.aspx

Deadman, Peter (1998) A Manual of Acupuncture. England, Journal of
Chinese Medicine.
Xiangcai, Xu (2002) Chinese Tui Na Massage.
Boston, YMAA Publication.
Yang, Jwing-Ming (1989) The Root of Chinese Qigong. Boston, YMAA Publication.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031814_headaches_tension.html)