9. Dobré rady pro emancipovaného pacienta

04.03.2011 21:30

Snažte se vždy myslet pozitivně a optimisticky.

Co nejčastěji se smějte - nezapomeňte se každou chvíli usmát alespoň ve svém nitru.

Věnujte dostatek času svým duševním i tělesným aktivitám.

Usilujte vždy v rámci možností o zachování klidu.

Nestyďte se za své problémy.

Snažte se při svém léčení maximálně spolupracovat.

Dobře si promyslete, co chcete lékaři říci a na co se ho chcete zeptat.

Nestyďte se napsat si poznámky, abyste na něco nezapomněli.

Buďte k lékaři vždy upřímní a otevření.

Nebojte se zeptat na cokoliv.

Slušně, ale důsledně žádejte na své otázky odpovědi.

Pokud něčemu nerozumíte, požádejte lékaře o vysvětlení.

Nepovažujte lékaře za nadpřirozenou bytost. Nepodceňujte ho, ale ani nepřeceňujte. Neustále si připomínejte, že je to také jen člověk.

Starejte se o své zdraví, ne o své nemoci.

Nestudujte domácí lékaře, mohli by se z vás stát hypochondři.

Snažte se vždy a za všech okolností chovat asertivně.

Uvědomte si, že jste u lékaře či v nemocnici zákazník.

Mějte na zřeteli, že většina zdravotnických služeb je bezplatná, ale nikoliv zadarmo. Vaše léčení je placeno ze zdravotního pojištění, které si platíte nebo které za vás platí stát.

Lékař není bůh, ale partner. Sám si dobrovolně vybral své povolání a svému vzdělání věnoval mnoho času.

Uvědomte si, že lékař není všemocný a že tisíce let platí vtipný slogan: „Lékař léčí, příroda uzdravuje.“

Seznamte se se svými právy a dalšími důležitými informacemi, např. jak postupovat v případě nespokojenosti či pochybnosti, zda váš lékař léčí bezchybně.

Při komunikaci s lékařem sledujte tón svého hlasu.

Snažte se, aby vás příliš neovlivňovaly emoce. Může vám sice přijít líto, že jste nemocní, že máte zdravotní problémy, ale lékařova role nespočívá v litování. Jeho úkol je léčit, vyléčit, případně zpomalit průběh choroby a pomoci vám. V tomto procesu nemohou hrát emoce zásadní roli.

Kladné emoce mohou pacientovi pomoci, negativní naopak zhoršují průběh choroby i její léčení.

Snažte se být vstřícní, vlídní, srdeční, ale trvejte na svých právech.

Máte právo dostat odpověď na své otázky.

Máte právo na informace o rizicích a úskalích navrhované léčby.

Máte právo dozvědět se o variantách léčby, tedy o možnostech, jakými lze váš zdravotní problém řešit.

Máte též právo na to, aby s vámi lékař komunikoval slušně a nedával vám najevo nadřazenost.

Uvědomte si, že pacient je důležitější než lékař. Pacient je zákazník lékaře. Lékař existuje jen díky pacientům. Pomáhat a léčit je lékařovou prací, jeho posláním. Pokud by např. díky geniálním zásahům do genomu přestaly existovat nemoci a nemocní, přestali by existovat i lékaři. Je tedy nutné, aby si tuto základní prostou skutečnost uvědomili jak lékaři, tak i pacienti, aby se chovali emancipovaně a s potřebným sebevědomím.(Vybráno z publikace Pavel Horák a kol.: NEŽ (AŽ) PŮJDETE K LÉKAŘI, vyd. Agentura Lucie s.r.o ve spolupráci s VZP 2009)