5. Poslední studie dokládá, že přerušovaný spánek účinkuje stejně jako jeho nedostatek

02.09.2014 20:59

Antonia

Studie, nedávno prováděná na univerzitě v Tel Avivu, došla k závěru, že přerušovaný spánek je pro zdraví škodlivý a účinkuje podobně, jako nedostatek spánku. I pokud dochází jen ke krátkým přerušením v délkách 5 - 10 minut, pak je takový spánek srovnatelný se 4 hodinami jeho souvislého trvání.

Populace nemá dostatek spánku

Doporučuje se, aby dospělí spali nerušeným nočním spánkem, trvajícím 7-9 hodin, avšak pouze asi 30% americké populace toto doporučení dodržuje. Důsledkem pak bývá, že lidé nejen celý den zívají, ale až každý pátý Američan vykazuje denně známky chronické spánkové deprivace (jak vyplývá ze statistiky vydávané v the National Sleep Foundation). Tento problém je pak vztahován k potížím, jako je oslabení paměti, obezita nebo srdeční choroby.

„Mnozí dnešní rodiče mívají spánek přerušován pláčem dětí, vyžadujících jejich péči, lékaři v režimu pohotovosti mohou být každou noc buzeni telefony a také mnoho dalších lidí nemá k dispozici optimální podmínky pro spánek,“ říká profesor Avi Sadeh - vedoucí vědeckého týmu. „Taková přerušení spánku mohou být třeba i relativně krátká, ale v důsledku narušují přirozený spánkový rytmus.“

K tomu navíc přičtěte široce rozšířenou závislost na mobilních telefonech, kdy lidé často posílají SMS zprávy uprostřed noci nebo reagují na pracovní maily, které jim přichází ještě před ránem. Pak je snadné porozumět tomu, jak málo spánku se takovým lidem ve skutečnosti dostává.

Jak nedostatek spánku působí na naše tělo a mozek

V rámci zmíněné studie spali dobrovolníci první den 8 hodin a příští noc jim byl jejich spánek 4x přerušován zvoněním telefonů. Při každém takovém probuzení byli požádáni o provedení jednoduché úlohy na počítači, která jim zabrala kolem 15 minut. Následující ráno je pak čekaly další úlohy a měli odpovídat na dotazy, mající zjistit jejich náladu. Po dobu, kdy měli dobrovolníci přerušovaný spánek, byla zjištěna přímá spojitost tohoto režimu se ztrátami jejich pozornosti a s negativními náladami.

Není to poprvé, co byla experimentálně prokázána spojitost nedostatku spánku s negativními fyzickými i emočními následky. I mnoho dalších studií tohoto druhu už doložilo, že spánek je životně důležitý pro zdravý vývoj mozku a pokud není dostatečný, vede to ke zhoršování paměti a ke špatným náladám. Analýzami bylo rovněž doloženo, že při nedostatku spánku roste počet tělesných buněk, indikujících poškození nebo degeneraci mozku.

Tento problém je natolik významný, že legislativa už zavedla termín „Řízení vozidla v ospalosti“ (Driving while Drowsy). Při takovémto přestupku mohou být řidiči trestáni za zločinnou nedbalost, neboť při řízení v ospalosti hrozí vysoké nebezpečí dopravních nehod s následky smrti nebo zranění.


Použité zdroje:
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140708121728.htm
https://www.naturalnews.com/043388_sleep_deprivation_brain_health_tissue_loss.html
https://www.naturalnews.com/044639_sleep_health_effects_fatal_accidents.html#ixzz37jhkGcD3(https://www.naturalnews.com/046214_quality_sleep_mood_brain_cognition.html)