1. Slovo úvodem

18.09.2010 22:54

MOTTO: „Nevěř mi ani slovo, prozkoumej vše sám a k čemu dospěješ, to je TVOJE PRAVDA."

 - J.Lengyel

Tyto osobní stránky jsou mj. zaměřeny na propagaci alternativní medicíny. Budou zde převládat hlavně překlady článků, které sbírám z amerických webů. Nejsem nijak zvlášť zdatný překladatel (bývalo to však i horší), takže na moje texty každému doporučuji nahlížet především jako na studijní materiál. Nemám odbornou způsobilost v problematice péče o zdraví, ale i jako laikovi mi nalézané informace připadají mimořádně významné. Díky nim stále pozoruji, jak neúplně a jednostranně jsou u nás lidské masy informovány (a často i doslova oblbovány) běžnými sdělovacími prostředky.
Nenechává mě to klidným - proto si své překlady nechci nechávat jen pro sebe a hledám cesty, jak je předávat dál. Za tímto účelem se už 4 roky věnuji tvorbě internetových stránek. Je to moje hobby, stojí mě ale dost času a proto bych rád přešel na nějaké efektivnější zaplňování svých osobních stránek. A tak jsem se konečně rozhoupal k tomu, že si chci na tomto novém webu prakticky ověřit, jak funguje blog a rozhraní CMS na webnode.

 

Malé varování

Chtěl bych ovšem případné čtenáře tohoto blogu varovat: mnohé texty, které zde budu zveřejňovat, mohou u většího počtu lidí vyvolávat i silnější emoce. Nepotěšilo by mě, kdybych se kvůli tomu já sám stal terčem hněvivých nebo nepřátelských reakcí. Pokládám se za toho, kdo se pouze pokouší zprostředkovávat informace, které mi schází v našich masových sdělovacích médiích. Aby moje nabízené informace zaujaly, mohou být podávány i způsobem, který čtenáře provokuje. Záměrem jejich autorů je totiž přinutit čtenáře, aby se zamýšlel a tvořil si svůj vlastní názor. Nechci tvrdit, že se sám osobně ztotožňuji se vším, co po přeložení předkládám případným dalším zájemcům. Hodnotu těchto informací se pokouším poměřovat pouze jako laik a rozhodujícími kritérii pro mě jsou jejich věrohodnost a užitečnost. Obavy z útoků podrážděných čtenářů mě vedly k tomu, že jsem si na svých stránkách nezpřístupnil žádné diskuzní fórum.

 

Lze všemu věřit?

Odpovědí na podobné otázky by mohl být výrok, který jsem si opsal z knížky Kniha lásky 1.část od J.Lengyela - je uveden v mottu tohoto článku. Veřejná sdělovací média se mají řídit pravidlem, že každou klíčovou informaci musí získat nejméně ze dvou navzájem nezávislých zdrojů. Já osobně se necítím takovýmto pravidlem vázán. K překladům si vybírám články podle vlastní intuice a jen občas pátrám po internetu po dalších zdrojích. Ponechávám na každém ze čtenářů tohoto blogu, aby si závěry vytvářel samostatně - a doufám, že se mi podaří jej k tomu i vyprovokovat.

 

Jsem asi idealista

Otevřeně přiznávám, že ke stávajícímu systému zdravotní péče v našich končinách jsem se stal poněkud předpojatý. Takových je nás ale hodně. Věřím, že je stále ještě možné tuto společnost trochu popostrčit, aby mohly už konečně nastat změny k lepšímu. Máme za sebou sice změnu politického režimu, ale některé subsystémy ze starého uspořádání bohužel přežívají i nadále postaru - bohužel k nim patří i zdravotnictví. S úžasem ale zjišťuji, že podobné problémy se netýkají jen mojí vlasti, ale jsou společné mnoha zemím Západu - proto jsem rád, že kritickým hlasům, které se ozývají za oceánem, můžu pomoci, aby zazněly i u nás. A pokládám je za konstruktivní a tím pádem i přínosnou kritiku - jinak bych tomu nevěnoval tolik svého volného času...

Jaké změny bych přál svým dětem (protože už moc nevěřím tomu, že bych se jich sám dočkal):

- z pacientů a lékařů se stanou partneři. Pacienti pochopí, že musí sami převzít odpovědnost za péči o své zdraví a lékaři se začnou chovat jako ti, kteří poskytují službu.

- medicína bude obohacena o léčebné tradice, které se v lidstvu rozvíjely tisíce let - absorbuje do sebe alternativní směry a pacientovi vždy dá na výběr všechny možnosti léčby.

- výrobci léků a přístrojů pro zdravotnictví se dostanou pod veřejnou kontrolu a nebudou moci korumpovat lékaře.

- lékaři budou pacientům osobním příkladem zdravého životního stylu a zdravotní prevence bude státní politikou. Veřejnost bude vychovávána k tomu, aby preferovala zdravý způsob stravování (protože zdravá strava je hlavním předpokladem dobrého zdraví). Díky tomu se radikálně změní způsob produkce potravin (už nebude možné v informacích o složení nalézat dlouhé přehledy škodlivých látek).

- nové léky začnou být hledány a vyvíjeny jinak - nebude možné pacientům nabízet přípravky, které škodí - tzn. že k vedlejším účinkům bude přihlíženo daleko víc a zodpovědněji.

 

Co autorská práva?

Mé přeložené stati jsou volně šiřitelné díky souhlasům jejich vydavatelů. Nedovolil bych si dále zveřejňovat tak rozsáhlé materiály, aniž bych od nich získal svolení. Nevidím proto žádné překážky, pokud se kdokoliv rozhodne texty z mých stránek www.czo-vp.webnode.cz dále publikovat. Pouze upozorňuji, že jsem se zavázal vždy uvádět jména původních autorů a odkazy na zdroj originálních textů - to by mělo být dodržováno i při dalším přebírání.

 

A ještě něco navíc

Kromě toho, že chci tyto osobní stránky plnit překlady, mám v úmyslu mezi ně občas vkládat i vlastní texty. K mým dlouhodobým koníčkům patří jóga. Protože jsem díky ní získal mnoho dobrých zkušeností, chtěl bych některé popsat a nabídnout k ověření případným zájemcům. Setkávám se občas s tím, že lidé ještě stále nemají konkrétní představu, co všechno může jóga obnášet. Chci vám nabídnout směr, který jsem si dovolil označit jako „jóga opravdu integrální“ (články budou soustředěny v samostatné kategorii stejného jména). Našel jsem si pro tuto jógu zkratku, která se mi velice zalíbila: JOIN. Jde o jógu, která může být nenápadná, neokázalá a dokáže se rozplynout v běžném životě dnešního zaneprázdněného človíčka - je možné ji provádět v podstatě 24 hodin denně (ano - i o spánku bude časem řeč). Třeba by mohla být užitečná i vám...

 

 

Psáno v září 2010

VaP