15. Každodenní projev vděčnosti podporuje zdraví, štěstí a vitalitu - potvrzeno vědci

24.02.2013 21:00

Carolanne Wright

S ohledem na šílenství, které dnes ve světě převládá, je běžné propadat negativitě. K tomu je navíc potřeba přičíst i vlivy ničivého počasí, ekonomických propadů, toxického životního prostředí nebo geneticky modifikovaných potravin... A seznam by samozřejmě mohl dál pokračovat. Je pak přirozené, že lidé ztrácí své iluze, podléhají depresím a nepřátelským náladám ve světle takovýchto špatných zpráv. Vědci však přišli na to, že i navzdory prostředí zahaleném temnotou ještě stále můžeme být šťastní, zdraví, čilí a působit pozitivním dojmem. Jakmile se staneme vděčnější, naše živost a energie se navrátí, stres se sníží a získáváme znovu schopnost navázat prospěšný kontakt s ostatními.

Věda na pozadí vděčnosti

Vědci Blaire a Justice z the University of Texas Health Science Center jsou přesvědčeni, že „vděčnost je ohromující svými fyzickými a psychosociálními přínosy.“ Mohlo by se zdát zbytečné radit lidem něco tak prostého, jako prožitky vděčnosti, avšak vědci v tomto případě doložili mj následující účinky:

- Zvýšení bdělosti, vitality, entuziasmu, odhodlanosti, laskavosti a energie

- Omezení tělesných potíží, jako jsou bolesti hlavy, kašel, nevolnost nebo bolesti

- Zesílení imunity jak u nemocných, tak u zdravých jedinců

- Méně výrazná stresová odezva a stabilnější tlak krve

- Zeslabení deprese a úzkostných stavů

- Ztišování hněvu a vzteku

- Rozvíjení soucitu a empatie

- Přibývání pozitivních sociálních kontaktů

Tyto přínosy potvrzuje i Robert A. Emmons, Ph.D. z the University of California Davis. Spolu se svým kolegou Mikem McCulloughem z the University of Miami prováděli experiment, při němž sledované osoby dostaly vždy jeden ze tří úkolů. Lidé ve skupinách náhodně rozdělených si měli vést záznamy buď o svých myšlenkách vděčnosti nebo o svých potížích a frustracích, nebo jen o neutrálních okolnostech (jak negativních tak i pozitivních). Po 10 týdnech se ukázalo, že lidé ze skupiny, která si poznamenávala pouze své prožitky vděčnosti, byli v průměru o 25% šťastnější než druhá skupina. Také trpěli menším počtem zdravotních potíží a byli schopni se častěji věnovat tělesnému cvičení.

Jiná studie zase zjistila, že lidem s vrozenými nebo získanými neuro-svalovými problémy také velmi prospívalo zaznamenávání prožitků vděčnosti. U těch, kteří si vedli takovýto deník, došlo ke zlepšení kvality a délky spánku a cítili se ráno mnohem svěžejší. Byli také optimističtější, spokojenější se svým životem a měli uspokojivější vztahy s okolím než lidé v kontrolní skupině, kde se záznamníky nevedly.

Praktiky pro kultivaci vděčnosti

To vše zní velmi dobře a sympaticky, ale jak můžeme v našich hektických dnech prožívat vděčnost? Jde o časté téma mezi pozitivními psychology: ti doporučují začít pozvolna a zpomalit. Zde je několik návrhů, jak udržet věci v chodu:

- Veďte si denní zápisy o své vděčnosti

- Těšte se z krás přírody, z dobrých jídel a ze všeho hezkého

- Zapisujte si podrobné poznámky o tom, zač chcete poděkovat

- Spočítejte si každý den svá požehnání

- Věnujte chvíli tiché modlitbě se soustředěním na vděčnost

- Projevujte uznání spolupracovníkovi, partnerovi nebo členu rodiny

Vnímání reality

Máte obavy, že se vám rozvíjení vděčnosti nebude dařit? Pozitivní psycholog Christopher Peterson nabízí každému podporu:

„Ani já nejsem úplně bez problémů. A bývá obvyklé, že lidé rozjaření a radostní jsou pro vás nesnesitelní. K nalezení štěstí máme však k dispozici dlouhodobé recepty. Když se stanete více vděčným člověkem a přidáte do svého repertoáru doporučované techniky, za šest měsíců nebo nejdéle za rok z vás bude jiný člověk. Pokud ale nad vším jen pokýváte hlavou a vrátíte se zpět k původnímu způsobu života, nic vám to nepřinese. To sice není až tak hrozné, ale trvalé změny se tak dosáhnout nedá.“


Další doporučené zdroje:

"The Neuroscience of Why Gratitude Makes Us Healthier" Ocean Robbins, Huffington Post, November 4, 2011. Retrieved on December 5, 2012 from:
https://www.huffingtonpost.com

"In Praise of Gratitude" Harvard Health Letter, November 2011. Retrieved on December 5, 2012 from: https://www.health.harvard.edu

"Extending the Tradition of Giving Thanks Recognizing the Health Benefits of Gratitude" Grif Alspach, RN, MSN, EdD, Editor, Critical Care Nurse, December 2009. Retrieved on December 5, 2012 from: https://ccn.aacnjournals.org/content/29/6/12.full

"Why Gratitude is Good" Robert Emmons, Greater Good, November 16, 2010. Retrieved on December 5, 2012 from: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_gratitude_is_good

"10 Ways to Become More Grateful" Robert Emmons, Greater Good, November 17, 2010. Retrieved on December 5, 2012 from: https://greatergood.berkeley.edu

"A Serving of Gratitude May Save the Day" John Tierney, The New York Times, November 21, 2011. Retrieved on December 5, 2012 from: https://www.nytimes.com

"Stumbling toward Gratitude" Catherine Price, Greater Good, Summer 2007. Retrieved on December 5, 2012 from: https://greatergood.berkeley.edu

"Fulfillment at Any Age" Susan Krauss Whitbourne, Ph.D., Psychology Today, May 25, 2010. Retrieved on December 5, 2012 from: https://www.psychologytoday.com


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/038343_gratitude_happiness_research.html)