14. Drsné dovádění s dětmi podporuje jejich emoční inteligenci, smysl pro etiku nebo tělesnou kondici

26.02.2012 20:25

Ethan A. Huff

Naše moderní společnost se už stala téměř posedlou tím, jak se snažíme vše udržovat čisté, standardizované, bezrizikové a co nejvíce „bezpečné“. Tento přístup k životu ale pro mladé generace představuje potíž, pokud pak mají později zvládat důležité životní lekce nebo si budovat silný charakter. Příčina je v tom, že mnoho aktivit a sociálních interakcí, které dříve bývaly běžnou součástí dětství, bývá nyní některými považováno za příliš nebezpečné.

Autoři Brett a Kate McKayovi nedávno zveřejnili velmi zajímavý článek pod názvem „Umění mužnosti“ (The Art of Manliness), který poukazuje na důležitost drsného dovádění (roughhousing) rodičů s jejich dětmi. Známe je většinou všichni v podobě pronásledování dítěte kolem domu, protože představujete strašidlo, zápasení s ním za pomocí chvatů, vyhazování vzhůru a chytání v pádu nebo točení v kruhu držíce je pouze za nohy.

Zmíněný článek citovje množství odborníků z této oblasti a poukazuje na důležitost dovádění - především v případě rodičů a jejich vlastních dětí, neboť takto se u nich posilují vlastnosti, jako jsou bystrost, emoční inteligence, blízkost a sympatie, mravnost, tělesná kondice nebo radostnost. Pokud se dětem nebude dostávat tato důležitá část jejich růstu, budou mít snížené schopnosti vyrovnávat se s životními stresy, takže pak nemusí být schopné racionálně uvažovat v obtížných situacích.

Jelikož inteligence mozku je hodně často zkoumaná, citují McKayovi hodně výsledků výzkumů, jež se zabývaly zvířecími i lidskými mozky a došly k závěrům, že mnohé divoké aktivity vyvolávají produkci látek BDNF (brain-derived neurotrophic factor), jež podněcují vývoj neuronů v těch částech mozku, které slouží pro paměť, logiku nebo pokročilé učení.

V protikladu s tvrzením některých lidí, že riskantní dovádění může později vést k násilnému chování, se ukazuje, že tento druh činností mívá právě opačný efekt. Dr. Stuart Brown - odborník na „hraní“ říká, že drsné dovádění, ke kterému často patří situace, kdy dítě někdy „vyhraje“ a jindy zase „prohraje“ napomáhá k mírnění násilnických podnětů a učí děti sociálním interakcím druhu „dávej nebo ber“.

Děti, které často bláznivě dovádí se svými rodiči, se takto učí rozpoznávat vyhovující hranice, k nimž patří i schopnost hrát si sice agresivním způsobem, ale přitom nezapomínat na lásku a soucit. Mnoho expertů tvrdí, že třeba takový šerm plastovými meči nebo box s měkkými rukavicemi pomáhá dětem, aby se naučily používat svou sílu a energii akceptovatelným způsobem a to jim pak zůstává i později v životě.

Určitě je ale vhodné si prostudovat celou práci, neboť obsahuje cenné poznatky, jak vychovávat děti a nevyhýbat se přitom nebezpečnému dovádění:
https://artofmanliness.com/2012/02/07/the-importance-of-roughhousing-with-your-kids/


 


Další zdroje informací:
https://artofmanliness.com/2012/02/07/the-importance-of-roughhousing-with-your-kids/
https://parenting.blogs.nytimes.com/2011/06/14/in-praise-of-roughhousing
https://www.fatherhood.org/media/consequences-of-father-absence-statistics
(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/034925_emotional_intelligence_children_play_time.html)