7. Zvláštní dík všem čtenářům NaturalNews od strážce zdraví (Health Rangera)

12.02.2011 22:08

Mike Adams

 

Už déle než 6 let píši články pro NaturalNews a za tu dobu jsem poznal, co je pro mě nejdůležitější věcí: není to nic společného s bylinami, výživou, farmaceutickými firmami... je to skutečnost, že je pro mě požehnáním mít vás – své čtenáře. A v tomto děkovném článku bych se s vámi rád podělil o to, proč se cítím být natolik požehnán a odměněn, že chci pro vás psát i nadále.

Když jsem byl ještě dítětem, měl jsem příležitost dobrovolně pomáhat v ošetřovatelských domech. Donášel jsem vodu starým pacientům a plnil pohárky na jejich nočních stolcích. V tu dobu jsem si myslel, že mou prací je přinášet vodu k pití – vydrželo mi to dlouho, než jsem o mnoho let později poznal, že mou skutečnou prací bylo přinášet těm starým lidem něco mnohem důležitějšího: úsměv a konverzaci s mladíkem. Voda byla bezvýznamná ve srovnání s potěšením, které ti staří lidé zažívali díky několika minutám hovoru s čiperným hochem, přičemž mohli vzít mé ruce do svých...

Přestože jsem si to tehdy neuvědomoval, byla to zřejmě moje první zkušenost v roli léčitele. A jak se ukazuje, byla to první z mnoha mých dalších podobných zkušeností.

Existuje prostá pravda, kterou si uvědomuje snad každý léčitel: léčitel se sám léčí současně s tím, jak vyvolává léčení u jiných. Už jen jednoduché vyjadřování soucitu, pozitivních emocí nebo vyzařování sebeléčivé energie na jiné aktivuje stejnou odezvu i v něm samotném. To je mimochodem i jedním z rysů, které popisuje buddhismus – jedno z náboženství, která jsem studoval. Buddhismus nám říká, že už jen samotný akt vyjadřování soucitu vůči ostatním aktivuje rozmanité mechanismy sebelásky, která existuje uvnitř nás. Je to velmi moudrá a univerzální pravda k zapamatování.

Pro mne bylo a je psaní článků pro stránky
www.NaturalNews.com aktem soucitu k ostatním lidským bytostem. A nezáleží zrovna na tom, o čem píšu – zda jde o sérii článků o sebeléčení nebo odsuzování farmaceutických společností, stále se to týká jednoho procesu: hluboko zakořeněného přání ukončit utrpení mě blízkých lidských bytostí a spatřit více lidí zdravějších, šťastnějších a s naplněnými životy.

Toto prosté životní poslání mě přivedlo v posledních šesti letech k napsání už více než 2 000 článků – článků, o kterých mi říkají, že ovlivnily životy velkého počtu lidí. A přestože asi budu jen prostředníkem, který píše svá slova na stránky, jste to právě Vy, kdo umožnili projev této snahy a učinili jste web NaturalNews tak populárním a přístupným cílem, který navštěvují lidé, pátrající po pravdě o zdraví a uzdravování.

Bez vaší podpory – bez odkazů z vašich stránek, vašich nákupů knih a vaší účasti na čtenářských diskuzích – by nic takového nebylo možné. To vy jste tou pozitivní silou, která nám poskytla finanční možnosti zaplatit našim spolupracovníkům, abychom udrželi NaturalNews v chodu. Vy jste těmi lidmi, kteří se dělí o naše články s ostatními a tím i ovlivňují významným způsobem jejich životy.

Samozřejmě že ne každý dokáže překousnout neomalenost mých příspěvků, které vydávám v NaturalNews. Po celou dobu těch šesti let jsem neúprosně prosazoval prostou zásadu: vždy říkat pravdu a nevyhýbat se úderům. Stránky NaturalNews nejsou vytvářeny pacifisty, nemusí být politicky naprosto korektní ani nemusí uspokojovat žádné společenské zájmy. Jsou určené k tomu, aby vám poskytly informaci, kterou potřebujete, ať už je pozitivní nebo negativní – má to být informace, která je schopná přivodit skutečnou změnu ve vašem zdraví a v jistotách.

A díky tomu jsou čtenáři NaturalNews velmi zvláštním druhem lidí. Mají samostatné myšlení, umí se ptát – jsou to opravdoví skeptici! Naši čtenáři reprezentují všechny politické strany, všechny náboženské směry, všechny lidské rasy a národnosti. Věří v tyto věci, které přetrvávají jako základní principy ve všem, co píši pro NaturalNews:

• Zplnomocnění prostřednictvím pravdivých informací
• Posvátný respekt ke všemu živému
• Individuální svoboda ve spojení s osobní odpovědností
• Povolávání jiných ke zodpovědnosti za jejich činy
• Připravenost na dosud neznámé skutečnosti
• Soucit k ostatním lidským bytostem (a také ke zvířatům)
• Poctivost a osobní integrita; vůle jít směrem, o kterém hovoříme
• Zdravý skepticismus k těm, kteří by vyhledávali cesty, jak prodávat v továrnách vyráběné, nepřírodní potraviny, výrobky nebo léčiva
• Snaha o udržitelný způsob života s uvědomováním si účinků našeho jednání na ostatní: na jiné lidi i jiné živé systémy

Tyto principy zařazují čtenáře NaturalNews do skupiny uvědomělých, kteří jsou pokročilejší než lidé z běžné populace. Tím není míněno žádné povyšování se, ale spíše to má být k pochopení toho, že takovíto lidé jsou připravení na širší uvědomování v dalších obdobích svého života. I lidé, kteří dnes nesledují informace z NaturalNews, možná za několik let objeví tento zdroj.

Skutečnost, že právě VY jste se setkali s NaturalNews zrovna nyní, ukazuje na to, kým jste a na cestu, kterou jste se vydali. Může to znamenat, že jste se oprostili od dětinského smýšlení, kvůli kterému korporace a významní představitelé ovládají běžné konzumenty. Také to může znamenat, že jste si již osvojili velmi důležitý úmysl přemýšlet samostatně za všech okolností.

Podle mého názoru neexistuje žádný důležitější proces pro dospělost. A to je také důvodem, proč si tolik vážím a vítám všechny ty čtenáře NaturalNews, kteří třeba ani tak docela nesouhlasí se vším, co je na těchto stránkách publikováno. (Ani já sám nemohu se vším bezvýhradně souhlasit.) Zde publikujeme celou škálu názorů od různých autorů, kteří reprezentují různé názorové proudy z celého světa. A vy zde bude moci i nadále sledovat celou sbírku rozdílných názorů, teorií a vysvětlení a vaše schopnost rozeznávat hodnotu NaturalNews nezávisí na tom, zda souhlasíte s každým z článků, publikovaných na tomto webu.

Ve skutečnosti bych byl osobně velmi zklamán, pokud byste souhlasili se vším, co se na těchto stránkách dočtete! Jako přemýšlivé lidské bytosti s vyšším stupněm uvědomování je ve vašem zájmu dělat totéž, co dělávám i já: abych přijal nějakou informaci za svou, vyhodnocuji ji na základě svého přesvědčení a zkušeností a pak se teprve rozhoduji, které prvky jsou pro mě hodnotné a mohou se proto stát integrální součástí mého života.

Pokud byste za celý rok přečetli i pouhý jeden článek z NaturalNews a on by pro váš život znamenal trvalý a pozitivní vliv, pak i takové čtení má svou cenu! A proto také já nepřestávám psát s přáním a se záměrem, aby každý článek, který zde vložím, mohl oslovit ty správné lidi ve správný čas, takže bude zdrojem přesně takové informace, jakou člověk zrovna potřebuje najít, aby například odmítl chemoterapii nebo ochránil své děti od nadbytečného povinného očkování. Čím více lidí dokážeme upozornit na význam vitamínu D a slunění, na léčení stravou a naučit je vlastní odpovědnosti za své zdraví, tím přínosnější může být náš vliv, kterým se můžeme zasloužit o lepší budoucnost světa.

To je důvodem, proč i já vám chci vyjádřit nejhlubší vděk za naši neustávající podporu NaturalNews a našich článků, karikatur, videozáznamů, knížek i obchodu. Vezměte prosím na vědomí, že vaše podpora se zde zrcadlí v podobě našich snah oslovovat co nejvíce lidí prostřednictvím pravdivých a významných sdělení o sebeléčení a trvale udržitelném životě.

V průběhu tohoto roku budete mít možnost se na našich stránkách setkávat i s novými způsoby prezentace. Náš web se rozšiřuje jak z hlediska obsahu, tak i funkcionality, které budou ještě v následujících měsících nově doplňovány. Jen díky vaší podpoře bylo něco takového možné a já vám děkuji za to, že jste nám umožnili takto pokračovat v naší činnosti a v tomto důležitém poslání.

Přestože už možná vše výše řečené víte, stojí za to to opakovat. NaturalNews hovoří otevřeně a nejsou ovlivňovány žádnými zájmovými korporacemi. Nikdo takový nepatří mezi naše vlastníky nebo jiné vlivné osoby. Fungování tohoto webu mají na starosti pouze obyčejní lidé s výlučným zájmem o šíření pravdy o zdraví a uzdravování.

Naše informace nemusí být schvalovány ze strany FDA, CDC nebo WHO. Zřejmě se nám nikdy nedostane prostoru ve vysílání CNN. Neočekáváme, že by nás citovala hlavní sdělovací média a činila to poctivým způsobem, který by sděloval vše o našem poselství, pozitivním vlivu a uváděla příklady lidí, kteří se nechali ovlivnit našimi snahami.

Nemáme žádné příjmy z reklam. Nezastupuje nás žádná PR agentura. Lidé nás nachází nahodile, podle svých vlastních rozhodnutí a často u nás nalézají novou pravdu v podobě jedinečné perspektivy pro tento svět, která je možná zprvu šokuje, ale následně ji přijímají. Lidé si už napoprvé všímají, že obsah našich stránek se velmi liší od předpřipravených, jalových zpráv, které jim obvykle prezentují pohlední moderátoři z kanálů kabelových televizí. NatruralNews se zaměřují na realitu. Jsou autentické. Jsou psány lidmi a nikoliv korporacemi. Jsou vytvářeny proto, aby obohatily VÁS a nikoliv čtvrtletní dividendy nějakých sponzorů.

NaturalNews chtějí i nadále zůstat přirozené. Tato síť není na prodej. Vydávaný obsah nemůže být koupen. I já osobně budu nadále pokračovat v uplatňování našeho práva, zaručovaného prvním dodatkem americké ústavy, abych maximálně přispíval k mravnímu odsouzení farmaceutických společností, FDA (státní agentura na schvalování léků a potravin – pozn.překl) a každého, kdo je nějak zapojen do korupce a nepoctivostí, které poškozují zdraví mých amerických spoluobčanů.

Neustaneme vzdorovat zločinné konspiraci rakovinového průmyslu; neustávajícímu obchodu s nemocemi, který provozují výrobci léků; pokusům FDA o cenzorování pravdivých výroků o potravinových doplňcích. S vaší podporou budeme bojovat proti masové fluoridizaci, povinnému očkování a průmyslu mamografie s pomocí jediné zbraně, která je k tomu opravdu potřeba: s pomocí PRAVDY.

Přátelé, pravda je na naší straně a jednoho dne se ukáže jako vítězná v tomto boji za bezpečí a důstojnost lidských bytostí kolem nás. Mým nejhlubším přáním je, abych jednou mohl uvidět průmysl přírodních preparátů osvobozený od tyranie ze strany FDA; abych viděl maminky a tatínky, jak učí své děti způsobům, jak zlepšovat zdraví sluněním a nepoužívat opalovací krémy; chtěl bych vidět, jak se fluoridizace stane nezákonnou, jak jsou manažeři farmaceutických firem vězněni a odsuzováni za jejich zločiny proti lidskosti.

S vaší podporou budeme pokračovat v práci, která směřuje k takovým cílům – směrem ke zdraví a svobodě pro všechny. V naší společné budoucnosti před sebou vidím svět, který je zdravější, šťastnější a zářivější a věřím, že s vaší pomocí se k takovému stavu dokážeme propracovat!

Ještě jednou dík za vaši neustávající čtenářskou věrnost a podporu.


 

17.února 2010

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028185_Health_Ranger.html)