6. Modlitba je schopná zlepšovat zdraví

05.02.2011 19:59

David Gutierrez

Studie, provedená vědci z the Indiana University-Bloomington a publikovaná v the Southern Medical Journal, zjistila, že modlení za pacienty významně zlepšuje jejich zdravotní stav a je účinnější než hypnóza nebo sugesce.

Výzkumníci vyhodnocovali působení léčitelských skupin křesťanské víry v Mozambiku a Brazílii, kde jsou tyto skupiny uznávané pro své schopnosti léčit problémy se zrakem a sluchem. I když lidé v těchto skupinách věří, že dokáží pomáhat i na dálku, dávají přednost modlení v rámci fyzického kontaktu s pacientem.

Jedna z výzkumnic, C.G.Brown k tomu sdělila: „Rozhodli jsme se zkoumat účinky „běžné“ modlitby, protože takto bývá léčení prováděno křesťanskými léčiteli prakticky na celém světě“.

Vědci přitom využívali objektivní testy k vyhodnocování zraku a sluchu pacientů před a po praktikování léčivé modlitby. U průměrného pacienta docházelo po modlitbě k opravdu výraznému zlepšení. U dvou ze sledovaných pacientů došlo ke zlepšení prahu slyšení až o 50 decibelů a u tří došlo ke zlepšení zraku z hodnot 20/400 na 20/80. Tyto změny jsou mnohem přesvědčivější, než zlepšení pozorovaná při léčbě hypnózou nebo sugescí.

Další důkazy o tom, že účinky modlitby překonávají původní náznaky, pocházejí ze studií, kdy nastávalo zlepšení stavu i u pacientů, kteří si nebyli vůbec vědomi, že se za ně někdo modlí.

V publikaci Brain Longevity o tom píše autor Dharma Singh Khalsa toto: „Jednu z významných studií o účincích modliteb prováděl Randolph Byrd, M.D., který sledoval 393 pacientů koronárních oddělení po dobu deseti měsíců. Za polovinu s těchto pacientů byly prováděny modlitby skupinou věřících, kteří byli na jiném místě. K dispozici jim byla dána pouze jména pacientů, jejich diagnózy a jejich krátký popis. Žádný z lékařů ani z ošetřujícího personálu nevěděl, za které pacienty jsou modlitby prováděny. Skupina se za nemocné modlila každý den. V závěru studie se uvádí, že u pacientů, za které byly prováděny modlitby, docházelo k výraznějšímu zlepšení než v kontrolní skupině.“ 


Zdroj:
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spirituality/self-help/Success-of-healing-prayer-depends-on-proximity/articleshow/6264938.cms


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/030457_prayer_healing.html)