2. Poznejte deset principů intuitivního stravování

19.04.2013 21:10

Elizabeth Walling

Intuitivní stravování je procesem, který vám pomůže poznat, jak naslouchat podnětům svého těla, když máte hlad a uvědomovat si jejich uspokojení. V podstatě to znamená jíst tehdy, když máte hlad a přestat s tím, když jste plní. Také to ale znamená mít potěšení z jídla, aniž byste pociťovali deprivaci nebo vinu.

Metoda intuitivního stravování byla popsána dietetičkou Evelyn Tribole a výživovou terapeutkou Elyse Resh a jejím cílem je naučit zdravějšímu vztahu mezi myslí, tělem a jídlem, které konzumujeme. Je založena na zkoumání stravovacích návyků dětí, které bývají mnohem schopnější měnit své stravovací návyky na zdravější způsob.

Výše uváděné autorky sestavily těchto deset principů intuitivního stravování:

1. Zbavte se svého smýšlení o dietách. Nenechte se ovlivňovat knížkami o dietách. Vzdejte se pomyšlení, že jakákoliv nová dieta bude fungovat a místo toho znovuobjevujte skutečné výživové potřeby vašeho těla.

2. Važte si hladu a vnímejte jej jako první signál vašeho těla, že potřebuje palivo. Jakmile byl rozlišen, měl by hlad být ukojen správnou stravou, která umožní mysli obnovit pocit důvěry mezi sebou sama a jídlem.

3. Nebojujte s jídlem. Je v pořádku jíst jakékoliv jídlo, které chcete. Pokud si budete upírat určité potraviny, povede to k touhám, které povedou k přejídání a s tím přijde i pocit viny, který zničí jakoukoliv důvěru, kterou jste si vypěstovali mezi vámi a vaším tělem.

4. Kriticky si rozeberte svou kontrolu stravování, kterou máte ve své mysli. Právě tento vnitřní dohlížitel je tím, který ve vás vyvolává pocity, že jste špatným člověkem, když jíte určitá jídla. Takováto vnitřní kontrola ve skutečnosti dělá víc špatného než dobrého tím, že generuje nekonečný cyklus toužení a viny.

5. Respektujte své zaplnění. To znamená naslouchat signálům těla, které indikují, že už nemá hlad. Chce to čas, než se taková schopnost rozvine a nejlíp účinkuje tehdy, když zpomalíte a jíte pozorně.

6. Objevte svého zprostředkovatele uspokojení. Volte si jídla, která máte opravdu rádi a konzumujte je v příjemném prostředí (nestůjte například před ledničkou a nejezte taková jídla přímo z obalu). Zážitek uspokojení člověku umožní, aby rozeznal, že už snědl dost.

7. Važte si svých pocitů a nepřistupujte k jídlu jako k prostému nositeli potěšení. Pokud by jídlo bylo jediným způsobem, který vám má přinášet potěšení, pak budete zažívat negativní emoce a váš vztah k jídlu bude zdeformován. Najděte si více způsobů, jak zpracovávat své emoce, abyste zabránili tomu, že jídlo budete používat jako berle.

8. Respektujte své tělo. Každý člověk má své vlastní genetické dispozice pro svou velikost a typ postavy. Když přijmete to, co stejně nelze změnit, udělá to z vás úspěšnějšího člověka a budete pak dobře zvládat svůj příjem stravy. Pokud byste své tělo naopak nenáviděli, způsobíte si stres, který bude negativním způsobem ovlivňovat vaše chutě a zdraví.

9. Cvičte a vnímejte účinky svého cvičení. Lidé, kteří se umí soustředit na to, jak se jejich tělo pohybuje, místo aby měřili množství spálených kalorií, budou mnohem více motivováni k dalšímu pohybu. Naučte se těšit s toho, že jste aktivní, protože vám to dodá pocity síly, svobody a energie. Vynucené cvičení není správný přístup – naopak přání být v pohybu je instinktivní a bude se přirozeně navracet, pokud si je budete uvědomovat bez donucování.

10. Važte si svého zdraví tím, že si zvolíte umírněnou výživu. Je dobré, pokud si prostudujete pravidla zdravé výživy a připustíte, aby tato ovlivnila vaše volby jídel. Avšak je důležité vyhnout se posedlosti pokusy o dokonalou dietu. Dokonalost nebude mít za výsledek skutečné zdraví. Místo toho mějte stále na mysli, že životně důležitým klíčem k životu ve zdraví je vyváženost.


 


Další zdroje:
https://www.intuitiveeating.org/content/what-intuitive-eating
https://www.healthieroutcomes.com/whatisintuitive.html
https://www.diet.com/store/facts/intuitive-eating 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031392_intuitive_eating_principles.html)