3. Výzkum potvrzuje, že vděčnost zpomaluje stárnutí, snižuje stres a zlepšuje zdraví

05.10.2015 21:53

Carolanne Wright

S ohledem na všudypřítomný pesimismus a skleslost to vypadá, že ať už se podíváme kamkoliv, všude nalézáme nějakou krizi. I když je důležité být v této moderní době vždy dobře informován a připraven, neustálý příliv špatných zpráv se projevuje na našem zdraví, pocitech štěstí a dokonce i na rychlosti stárnutí. Abychom tomu mohli zabránit, můžeme využít opatření, která potlačují negativní účinky, jež na sobě pozorujeme. Nejpozoruhodnější na tom je, že tomu potřebujeme věnovat pouze několik minut denně. Naše tělesná i psychická kondice se tak může radikálně změnit a tím se naše stárnutí zpomalí a možná nabere i opačný směr. Co je za tím skryto? Je potřeba žít život naplněný vděkem.

Potvrzeno vědecky: srdce naplněné vděčností pro vás bude prospěšné

Byť by to mohlo znít nepravděpodobně, pokud se však zklidníme a dopřejeme si chvíli, kdy oceníme všechno dobré v našem životě (místo abychom projevovali svou nespokojenost s jinými věcmi), odehraje se v našem těle radikální změna. Už jen taková prostá věc, jako je pocit vděčnosti, dokáže podle vědeckých pozorování vyvážit srdeční rytmus i nervový systém. To následně vede k příznivým změnám v imunitě, v hormonální rovnováze a rovněž i ve zvýšení produkce DHEA (tj sloučeniny zabraňující stárnutí).

Mezi další přínosy patří i významné snižování stresu, úzkosti, nespavosti nebo deprese. Pokud vezmeme v úvahu ničivé účinky stresu, podílející se na celé řadě nemocí, mezi které především patří srdeční choroby, rakovina, duševní nemoci nebo poruchy autoimunity, mělo by být v našem zájmu, abychom uměli tento zdraví ničící faktor ovlivňovat.

Dobrou zprávou je, že jsme schopni snadno omezit náš stres díky pouhým několika minutám denně, kdy budeme používat jednoduché techniky. Při jedné ze studií, prováděných v Kalifornii bylo zjištěno, že nově sestavený program emočního managementu významně snižuje hladinu kortisolu - stresového hormonu a naopak zvyšuje DHEA. V důsledku toho pak dochází v významnému snížení napětí nebo úzkostí.

V rámci této zmíněné studie bylo pozorováno 45 zdravých dobrovolníků. Z rozborů jejich slin byly zjišťovány hladiny DHEA/DHEAS a kortisolu a podle proměnlivosti srdečního rytmu byl vyhodnocován stav autonomního nervového systému. Také bylo potřeba vyplňovat psychologické dotazníky. Dobrovolníci byli otestováni na počátku a pak po čtyřech týdnech, během nichž probíhal výcvik podle programu emočního managementu, jehož hlavní náplní byl nácvik technik pro posílení porozumění a vděčnosti.

V abstraktu této studie se uvádí:

„Pozorovaná skupina vykazovala významné zvýšení pozitivních projevů láskyplnosti a vitality a současně i pokles negativních projevů - viny, nepřátelství vyhoření, úzkosti nebo stresu. U porovnávané kontrolní skupiny nebyly žádné takové změny pozorovány. V experimentální skupině došlo v průměru k 23% snížení hladiny kortisolu a ke 100% nárůstu DHEA/DHEAS.“

Kompletní výslednou zprávu je možné najít na adrese
https://www.heartmathbenelux.com/doc/DHEA_Cortisol_Study.pdf

V průběhu experimentu byly využívány dvě techniky s názvy "Cut-Thru" a "Heart Lock-In." Jejich popis lze nalézt v příručce The HeartMath Solution - k prodeji je nabízena např na adrese
https://smile.amazon.com/The-HeartMath-Solution-Revolutionary-Intelligence/dp/006251606X/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1408631152&sr=8-1

Jak zvládnout stres, posílit štěstí a upevnit zdraví - stačí několik minut denně

Pokud byste chtěli použít několik snadných metod, které mají schopnost vyrovnávat srdeční rytmus, snižovat stres a naučit se pozitivnímu myšlení, pak si můžete stáhnout na následující adrese stručnou a užitečnou příručku zdarma:
https://www.heartmath.org/free-services/free/appreciative-heart.html

Sara Childre, presidentka the Institute of HeartMath, ji trefně komentovala takto:

„Vděčnost je jednoduchý a efektivní přístup a její přínosy jsou skutečné a dosažitelné. Mnozí z nás to ve svém srdci tušíme, ale nyní už to prokázala i moderní věda. Vděčnost naše bytí mění na zdravější, šťastnější a více naplňující. Může si to ověřit každý, kdo bude věnovat pouhých několik minut jejímu prožívání a reflektování.“


Použité zdroje:
https://www.heartmathbenelux.com/doc/DHEA_Cortisol_Study.pdf
https://www.care2.com/greenliving/4-real-benefits-of-gratitude.html
https://www.monroeinstitute.org/


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/047287_gratitude_reverse_aging_stress.html)

Poznámka na okraj: český překlad příručky "The appreciative heart" si můžete volně stahovat z titulní stránky tohoto webu.