1. Co znamená osobní, sociální nebo globální koherence?

05.10.2015 21:45

Když zmiňujeme termín osobní koherence, hovoříme o mentálních, emočních nebo fyzických stavech - znamenajících uspořádanost a dokonalejší fungování mysli, srdce a nervového systému, umožňujících vyšší stupeň rovnováhy a harmonie.

Být v koherentním stavu představuje z osobního pohledu plynulý srdeční rytmus, čistou mysl, vyvážené emoce a spirituální napojení. Dr. Rollin McCraty, vedoucí výzkumu v Institutu HertMath (HMI) k tomu poznamenává: „koherence znamená energetické vyrovnání a kooperaci všech našich tělesných systémů.“

Všeobecně pak tyto systémy - srdeční, mozkový, nervový, hormonální nebo imunitní - odráží stav naší osobní koherence, kterou nazýváme také srdeční koherencí. Čím vyšší je naše koherence, tím lepší je funkčnost našich tělesných systémů.

To má pak přínosy pro naši dobrou mentální, emoční i tělesnou kondici a my se učíme, jak zvyšovat a udržovat svůj stav koherence. V našem komplikovaném moderním světě se už něco takového neodehrává přirozeně, ale je zapotřebí vyvíjet opravdové úsilí. Iniciativa za globální koherenci (GCI) spolu s HMI sestavily jednoduché techniky, které může kdokoliv využívat v průběhu dne, aby svou koherenci převedl do vyššího stavu. Pokud byste se chtěli s některou technikou seznámit blíže, navštivte stránky HMI, odkazované na konci článku.

Odkud se vzaly pojmy sociální a globální koherence

Udržování osobní koherence na zvýšené úrovni přináší mnoho užitku nejen nám samotným, ale současně to mívá i pozitivní účinky na lidi kolem nás - na členy naší rodiny, přátele, sousedy, spolupracovníky atd.

V případě, kdy se jednotlivcům v některé skupině podaří zvýšit úroveň jejich osobní koherence, vznikne nový stav, který označujeme jako sociální koherenci. Péče o udržování skupin a organizací v tomto stavu se pak může projevit globální koherencí.

Vědci, sdružení v GCI, společně s ostatními vědci z celého světa věří, že energetická pole všech lidských bytostí se mohou stát propojenými a prospívat tak celému lidstvu i naší planetě.

Dr.McCraty a Doc Childre - zakladatel IHM společně tvrdí: „Mezi mnoha novými vědeckými náhledy, jež se vynořily od počátku 20.století, jeden pokládáme za nejvýznamnější - a ten konstatuje, že vesmír je celý trvale propojený a koherentní. Jeho součástí jsou komplexní živé systémy (ke kterým patří i lidské bytosti), skládající se z velkého množství dynamických, vzájemně propojených sítí, biologických struktur a umožňující jejich fungování.“

Iniciativa za globální koherenci vám nabízí několik nástrojů pro rozvíjení koherence na vlastním webu
www.heartmath.org/gci. Pokud se zde zaregistrujete, pak v části „Resources Supporting Global Coherence“ naleznete potřebné informační materiály, abyste je mohli začít používat.


Řídící výbor a kolektiv spolupracovníků GCI

 

(Přišlo mailem, dostupné online na https://www2.heartmath.org/webmail/17232/292673405/5898c58c6a1b619f66293e5292d22e93)