8. Četba knížek snižuje riziko předčasného úmrtí, zjistili vědci

06.10.2016 20:44

Daniel Barker

Podle jedné z nejnovějších studií je četba nejenže prospěšná pro mysl, ale možná také zvyšuje dlouhověkost.

Autoři této studie si dali za cíl objasnit, zda pravidelní čtenáři knížek získávají nějakou „výhodu pro přežití“, když je porovnávali s těmi, kdo nečtou vůbec nebo s těmi, kdo čtou jiné typy materiálů.

V rámci této studie bylo dotazováno na své čtenářské návyky celkem 3 635 lidí nad 50 let. Když pak byly při vyhodnocování statisticky potlačeny faktory věku, pohlaví, vzdělání a několik dalších, vyšlo najevo, že čtení knížek má měřitelný účinek na úmrtnost.

Vědci rozdělili dotazované účastníky do tří skupin podle času, který věnují četbě knížek :
1. více než 3,5 hod týdně
2. méně než 3,5 hod týdně
3. nečtou vůbec

Výsledky vyhodnocení byly výmluvné a v deníku the New York Times se o tom píše:

„Ve srovnání s těmi, kteří vůbec nečtou knížky, lidé, kteří čtou méně než 3,5 hodin týdně, vykazují o 17% nižší riziko, že zemřou v následujících 12 letech a ti, kteří čtou týdně delší dobu, vykazují dokonce o 23% nižší riziko. Čtenáři knížek žili v průměru téměř o 2 roky déle než ti, kteří nečetli vůbec.“

 

Čtení knih je pro zdraví lepší než čtení časopisů nebo deníků

Když pak vědci zkusili porovnat čtenáře časopisů a deníků s těmi, kteří nečtou vůbec, zjistili podobný vztah, ale tento nebyl tak výrazný, jako při srovnání čtenářů knížek s nečtenáři.

Becca R. Levy - vedoucí týmu, který studii provedl, řekla:

„Lidé, kteří udávají, že čtou knížky alespoň půl hodiny denně, mívají významně vyšší věk dožití než ti, kteří vůbec nečtou. A tento vliv přetrval i tehdy, když jsme vyloučili vlivy zdravotní, vzdělání, kognitivních schopností a mnoha dalších faktorů.“

Tato studie nám sice neposkytla vysvětlení, proč mají čtenáři knížek tuto příznivější prognózu, ale možná nám nějaké stopy poskytnou některé další studie.

Jiná podobná studie zjistila, že četba knížek (hlavně beletrie) zvyšuje čtenářovu schopnost empatie k ostatním. Takovýto druh četby umožňuje čtenáři lépe vnímat emoční stavy jiných lidí.

„Schopnost ‚porozumění jiným‘ je významná vlastnost, která umožňuje komplexní vzájemné vztahy, jež bývají charakteristické pro lidskou společnost,“ uvádí autoři studie.

A protože duševní a emoční rozpoložení ovlivňuje tělesné zdraví, je možné se domnívat, že ovlivňování mysli četbou by mohlo přinášet i zlepšení tělesného zdraví.

Také další studie ukázaly, že četba knížek možná pomáhá při prevenci Alzheimerovy choroby (ACH). Procvičování mozku četbou a jinými aktivitami, jež podporují duševní činnost, by zřejmě mohlo oddalovat nástup ACH nebo demence - což by určitě mohlo mít dopad i na dlouhověkost.

 

Tištěné knihy jsou mnohem lepší než elektronické

V rámci studií se také ukázalo, že čtení tištěných knížek ve srovnání s elektronickými přináší lepší relaxaci, je účinnější proti stresu a napomáhá k lepšímu spánku. Naopak čtení ebooků na displeji tabletu nebo čtečky může mít opačné účinky - především po něm bývá obtížnější usnutí.

Čtení knížek zvyšuje inteligenci, snižuje stres, podporuje lepší spánek a je vítanou aktivitou pro čtenáře každého věku. Proto by nemělo být žádným překvapením, že nám navíc i přidává další roky života.

A přestože nám digitální technologie zdánlivě zlepšuje naše životy, zůstávají některé věci, které je nejlépe ponechat v původní podobě - a čtení tištěných knížek se ukazuje být jednou z takových věcí.

Radost z obracení stránek, pocit, když držíte opravdovou knížku ve svých rukou a také vůně potištěného papíru vám totiž žádná elektronická knížka nemůže dát.

Možná by bylo vhodné doporučovat používání čteček pouze pro situace, kdy normální knížky nejsou tak praktické - tak tomu bývá například při cestování. Převažují ale situace, kdy je mnohem vhodnější číst „klasickým“ způsobem. Tvrdí to odborníci a já (autor článku) s nimi ze srdce souhlasím.


Zdroje:
https://well.blogs.nytimes.com/2016/08/03/read-books-live-longer/?_r=0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616303689
https://www.realsimple.com/health/preventative-health/benefits-of-reading-real-books
https://science.sciencemag.org/content/342/6156/377.abstract 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/054897_reading_books_longevity_human_learning.html)