6. Zvýšený cholesterol může znamenat i delší život

23.08.2015 20:18

Ethan A. Huff

Pokud si stále ještě myslíte, že zvýšený cholesterol je nebezpečný pro vaše zdraví, pak zřejmě nevěnujete dostatečnou pozornost posledním potvrzeným výsledkům vědy. Japonští vědci a následně i vědci v dalších zemích doložili, že zvýšený cholesterol nepatří mezi rizikové faktory srdečních onemocnění nebo úmrtí, jak všichni běžně věříme. Skutečnost je přesně opačná: zvýšený cholesterol má spojitost s delší dobou života, zatímco jeho snížené hladiny souvisí s dřívějším vznikem chorob a s úmrtími.

Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v magazínu The Annals of Nutrition & Metabolism a plné znění jeho závěrů naleznete v odkazech na konci článku. Tyto jsou v naprostém protikladu s obvyklým mýtem, že vysoký cholesterol patří k hlavním příčinám aterosklerózy. Vědci totiž prostřednictvím tzv. kohortové studie odhalili analýzou velkého množství epidemiologických dat, že tato široce rozšířená hypotéza nemá prakticky žádnou vědeckou oporu.

Všeobecnou zaujatost proti cholesterolu označili autoři studie za „cholesterolovou teorii“ a domnívají se, že největším faktorem, který za ní zůstává ještě stále skrytý, jsou peníze. Kdyby bylo veřejnosti vysvětleno, jak bývá cholesterol ve skutečnosti prospěšný, výrobci léků by přišli o svůj mnohamiliardový byznys! Trh s léky na bázi statinu by totiž mohl následně zkolabovat a výrobci by pak museli hledat jiný podvodný lék ke své falešné propagaci.

Japonsko, jako země s velmi dlouhou délkou života, bylo dlouho obcházeno v průzkumech potvrzujících domněnky, že cholesterol je škodlivý. Vědecká pozorování nám však stále častěji ukazují, že populace Japonců i se svou vysokou průměrnou hladinou cholesterolu vykazuje vůbec nejnižší úmrtnost na všechny nemoci. Jinými slovy, věda dokládá, že vysoký cholesterol znamená delší život.

Tyto závěry zaujaly čtyři autory zmiňované studie natolik, že při svém vyhodnocování dat zašli ještě o něco dále a dospěli k obdobnému výsledku: vysoký cholesterol není škodlivý a dokonce ti, kteří mají jeho hladinu sníženou, ve skutečnosti vykazují zvýšené riziko vzniku chronických chorob nebo úmrtí.

„Souvislosti mezi úmrtností a hladinami cholesterolu v krvi v Japonsku jsou velmi překvapivé: úmrtnosti ubývá mezi lidmi s vyššími hladinami cholesterolu LDL a je to doloženo velkým množstvím japonských studií, prováděných mezi širokou populací,“ píší autoři v závěru své studie.

„Teorie, že snížené hladiny cholesterolu jsou prospěšné, je tak v případě Japonců postavena úplně na hlavu. Na základě našich zjištění musíme nyní navrhnout nový směr v používání medikací proti cholesterolu, pokud chceme přispět k celkovému zlepšení zdraví populace: konkrétně je potřeba si uvědomit, že vyšší cholesterol nezvyšuje všeobecnou úmrtnost a v souvislosti s tímto poznáním je nutné změnit náš přístup k tomuto druhu léčiv.“

 

Doporučujeme vám překvapující dokumentární snímek „The Cholesterol Myth: Dietary Villains“

Vyvrátit cholesterolovou teorii, která v západním způsobu myšlení dominuje už několik desetiletí, není snadný úkol. Studie, jako je výše zmiňovaná, však pomáhají odhalovat pravdu. Stejnou službu nyní konají též natočené dokumentární snímky, mezi které patří i The Cholesterol Myth: Dietary Villains. Tomuto se dostalo uznání jako jednomu z nejlepších, přinášejících informace o masovém podvodu se statinem.

Autoři tohoto dokumentu - The ABC Australia production už byli zakázáni na některých serverech (včetně YouTube), ale stále ještě lze jejich produkci nalézt třeba na serveru Vimeo. Dr. Malcom Kendrick, autor knížky The Great Cholesterol Con k tomuto tématu napsal tato slova: „Opravdu si nemyslím, že bych měl říkat ještě něco jiného, než jen opakovat tento fakt: pokud máte vyšší hladinu cholesterolu LDL, budete žít déle. A to platí především u starších jedinců.“


Použité zdroje:
https://healthimpactnews.com/2015/japanese-research-exposes-statin-scam-people-with-high-cholesterol-live-longer/
https://www.karger.com/Article/Pdf/381654
https://vimeo.com/77730824
https://vimeo.com/78259209
https://drmalcolmkendrick.org/2015/05/18/hats-off-to-the-japanese/
https://drmalcolmkendrick.org/the-great-cholesterol-con/ 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/049918_high_cholesterol_nutrition_dietary_health.html)