1. I malé změny životního stylu mohou vést k dlouhověkosti

20.04.2013 09:41

Lidé se čtyřmi zdravými návyky v životním stylu - nekuřáci, tělesně aktivní, střídmí konzumenti alkoholu a konzumující 5x denně jídlo obsahující hodně ovoce a zeleniny - žijí průměrně o 14 let déle, než lidé, kteří nemají žádný z těchto návyků. To je závěr, ke kterému došla jedna nová studie ve Velké Británii.

Výzkumníci z University v Cambridge a z the Medical Research Council se zaměřili na 20 000 mužů a žen ve věku 45 až 79 let, kteří vyplňovali dotazníky o čtyřech zvyklostech, souvisejících se zdravím. Mezi dotazovanými nebyl nikdo s onemocněním rakoviny, srdce nebo krevního oběhu - průzkum probíhal v rozmezí let 1993 až 2006.

Za každý ze čtyř sledovaných zdravých návyků dostávali účastníci jeden bod.

S přibývajícím věkem respondentů výzkumníci zjistili, že dotazovaní s nulou bodů umírali 4x častěji ve srovnání s těmi, kteří dostali 4 body - za průměrně sledované období 11 let.

Navíc ale došli autoři studie k závěru, že u respondentů s nulou bodů bylo stejné riziko úmrtí jako u lidí o 14 starších, kterým byly přiznány 4 body. Tato skutečnost nebyla závislá na BMI (body-mass index) ani na sociálním postavení dotazovaných.

Tyto závěry je potřeba ještě potvrdit na dalších populacích a je rovněž potřeba provést analýzu, jak kombinace sledovaných zdravých návyků ovlivňuje kvalitu života. Podle výzkumníků však výsledky už nyní naznačují, že tyto čtyři návyky mohou významně zlepšit zdraví lidí ve středním a vyšším věku.

Uvedená studie je součástí projektu EPIC (the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), který běží v 10 zemích Evropy. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší průzkum sledující vliv stravování na zdraví.

Toto lze považovat za přesvědčivý důkaz o tom, že individuální faktory životního stylu, jako je kouření, strava a tělesná aktivita, ovlivňují zdraví a dlouhověkost. Nebyl však zatím proveden dostatečně důkladný průzkum, zaměřený na kombinovaný dopad faktorů - to uvádí doplňující informace k této studii, vydaná pro média.

Studie byla publikována v časopise PLoS Medicine.

Leden 2008

 

(Přeloženo z https://health.usnews.com/usnews/health/healthday/080108/small-lifestyle-changes-can-boost-longevity.htm?s_cid=related-links:TOP)