6. Všímavé konzumování jídla je klíčové pro přírodní léčbu diabetu 2.typu

20.04.2013 10:57

J. D. Heyes

Jedna z nejnovějších studií, prováděná na Státní univerzitě v Ohiu zjistila, že zvýšená pozornost při jídle (tzn s respektem k pocitům hladu nebo plnosti) je stejně účinná, jako dodržování nutričních pokynů ke snižování nadváhy a cukru v krvi u dospělých jedinců s diabetem 2.typu.

Vědci konstatovali, že během jejich srovnávací studie zaměřené na zjištění efektivnosti dvou různých léčebných postupů se pozorovaní jedinci zbavili podobných množství své nadváhy – v průměru to bylo cca 3 kg – a srovnatelně se jim dařilo v průběhu tří měsíců snižovat i svou hladinu krevního cukru.

První skupina sledovaných osob absolvovala a pak dodržovala vzdělávací program o zvládání diabetu změnou stravování, ve kterém byl kladen velký důraz na nutriční hodnoty jídel. Druhá skupina procházela průběžně výcvikem meditace všímavosti a učila se pozornému přístupu, jak si vybírat a jíst potraviny. Lidé z obou skupin se pravidelně scházeli jednou za týden a měli se také věnovat tělesným aktivitám.

Potřebujete pár minut na to, abyste si určili, jak velký je váš hlad...

„Náš tradiční vzdělávací program obsahuje všeobecné informace o diabetu, ale také klade zvýšený důraz na výživové hodnoty a výběr jídel. Definují se v něm nejčastější typy sacharidů a tuků a jejich doporučované denní dávky. Upozorňuje se na informace, kterých je potřebné si všímat na obalech potravin. Dozvíte se třeba i doporučení, co si dávat k večeři, když jste mimo domov.“ Takto popsala program výuky Carla Miller, působící jako profesorka výuky v oboru výživy na Univerzitě v Ohiu a současně i vedoucí zmíněné vědecké studie.

„Tradiční přístup jsme porovnávali s meditací všímavosti, zaměřenou na výběr a konzumaci jídel,“ sdělila Carla Miller. „Lidé ve druhé skupině nedostali žádná doporučení pro způsob výživy. Jen jsme jim řekli, že je potřeba, aby se sladili se svým tělem vždy, než začnou s jídlem. Měli věnovat několik minut tomu, aby vyhodnotili intenzitu svého hladu a vědomě si určili, kolik jídla hodlají sníst. Měli zastavit jídlo vždy, když budou plní.“

Vědci konstatovali, že oba pozorované přístupy byly účinné. Z toho tedy vyplývá, že lidé s diabetem mají na vybranou, jakým způsobem se budou rozhodovat o svém stravování.

Vědecký tým autorů studie publikoval své závěry v listopadovém vydání magazínu the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Lidé, kteří byli účastní na této studii, byli ve věku 35-65 let a měli nejméně rok stanovenou diagnózu diabetu 2.typu. Podmínkou jejich zařazení do výzkumu byla i jejich hodnota indexu BM, který musel přesahovat 27 (indikace nadváhy) a hladina hemoglobinu A1c musela být minimálně 7% (měření udávalo průměrnou hladinu krevního cukru za poslední dva až tři měsíce; za normální hodnotu se považuje 5,6% a méně).

Dobrovolníci zařazení do studie pak byli náhodně rozděleni do dvou léčených skupin. Skupina s počtem 27 lidí absolvovala program všímavého stravování a jiná skupina o 25 lidech prošla tradičním programem samostatného zvládání diabetu, který nese název "Smart Choices." Lidé obou skupin docházeli na celkem 10 lekcí ke svým školitelům. Lekce trvaly vždy 2,5 hodiny s probíhaly jednou týdně (poslední dvě pak s odstupem dvou týdnů).

Obsahem výuky v programu všímavého stravování bylo rozvíjení „vnitřní moudrosti“ nebo také všímavého uvědomování vztaženého na konzumaci jídel a také „vnější moudrosti“, vztahující se na individuální znalosti optimálního složení jídelníčku pro diabetiky.

Buďte všímaví k možnostem přínosné péče

Každá lekce skupiny všímavého stravování obsahovala řízenou meditaci, kdy se účastníci zaměřovali na své zážitky spojené s jídlem. Byly jim rozdány i CD nahrávky, jež jim měly pomáhat při domácím praktikování.

„V Americe dnes míváme kolem sebe tolik podnětů, že už nejsme schopni u sebe pozorovat normální fyziologické signály potřeby jídla,“ konstatovala C. Miller „Být všímavý v tomto případě znamená zastavit se na dostatečně dlouhou dobu, abychom si uvědomili takovéto tělesné podněty. Pokoušeli jsme se navíc i obnovovat všímavost, kdy lidé setrvávají u přítomného okamžiku a chovají se podle svého pocitu hladu a nikoliv podle návyků nebo na základě neuvědomělého přístupu k jídlu.“


Všímavý přístup k jídlu je konceptem, který přináší zvýšenou pozornost. Jde o způsob terapie, vhodné pro regulaci tělesné váhy a k přechodu na lepší stravování. Tak popisují svou metodu specialisté z The Center for Mindful Eating, sídlící v New Hampshire.

Toto pojetí vám umožňuje „stát se všímavým k pozitivním a výchovným příležitostem, které bývají dostupné v rámci přípravy jídel nebo při jejich konzumaci, pokud respektujeme svou vlastní vnitřní moudrost,“ vysvětlují lidé z centra.


Zdroje:
https://researchnews.osu.edu/archive/mindfuleat.htm
https://www.tcme.org/principles.htm
https://www2.niddk.nih.gov/ 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/037997_mindful_eating_type-2_diabetes_treatment.html)