12. Nová cesta ke zvládnutí diabetu: vědci definovali 5 jeho typů, které je potřeba léčit odlišně

10.09.2018 21:01

Frances Bloomfield

Již dlouhou dobu jsou pro diabetes v medicíně stanoveny dvě jeho základní klasifikace: diabetes 1. typu a 2. typu. Jedna z posledních vědeckých studií ale dokládá, že to zřejmě nebude takto jednoduché. Byla publikována v magazínu The Lancet Diabetes & Endocrinology a předkládá doporučení, aby stávající klasifikace byla rozšířena na celkem pět skupin, kde bude klasifikace diabetu 2. typu nahrazena čtyřmi novými skupinami.

Vše začalo v roce 2008, kdy autoři zmíněné studie sledovali v jižním Švédsku celkem 13 720 pacientů ve věku od 18 do 97 let, u nichž byl nově diagnostikován diabetes. Na základě prováděných testů bylo u těchto pacientů vyhodnocováno celkem šest ukazatelů: věk, index BMI, hladina protilátek beta-buněk, stav tělesného metabolismu, fungování beta-buněk a inzulínová rezistence.

Na základě těchto pozorování pak vědci byli schopni stanovit celkem pět typů diabetu:

  1. Závažný autoimunitní diabetes (severe autoimmune diabetes - SAID): do této kategorie patří stávající diabetes 1.typu a latentní autoimunitní diabetes u dospělých (latent autoimmune diabetes in adults - LADA). Charakteristickým je u nich nástup v mladém věku, snížená produkce inzulinu, slabý tělesný metabolismus a výskyt protilátek GADA (glutamic acid decarboxylase autoantibodies).

  2. Diabetes s vysokým deficitem inzulinu (severe insulin-deficient diabetes - SIDD): lidé v této skupině se vyznačují zvýšenou hladinou hemoglobinu HbA1C, střední rezistencí na inzulin, oslabenou sekrecí inzulinu a nejvyšším výskytem diabetické retinopatie (onemocnění oční sítnice).

  3. Diabetes s vysokou rezistencí na inzulin (severe insulin-resistant diabetes - SIRD): Hlavní charakteristikou této skupiny je obezita spolu s těžkou rezistencí na inzulin. Mezi těmito pacienty zároveň dochází nejčastěji k největšímu poškození ledvin.

  4. Diabetes doprovázející střední obezitu (mild obesity-related diabetes - MOD): tato skupina je charakteristická hlavně pro obézní pacienty, kterým byl diabetes diagnostikován již v mladém věku.

  5. Diabetes středního věku (mild age-related diabetes - MARD): Tato kategorie byla nejčetnější - bylo do ní zařazeno cca 40 % sledovaných pacientů a téměř všichni byli staršího věku.

Autoři studie následně zopakovali své analýzy ještě třikrát. Jedna z následujících studií, provedená ve Finsku, přinesla sice lehce odlišné výsledky, avšak i tak byla kladně hodnocena. „Výsledky překonaly naše očekávání a dobře korespondovaly s dalšími analýzami tohoto druhu. Jediným rozdílem bylo to, že pátá skupina byla ve Finsku větší než ve Švédsku. Následná progrese diabetu však byla v obou případech velmi podobná,“ sdělil hlavní autor studie Leif Groop, specialista na diabetes a endokrinologiii z univerzity v Lundu.

Protože zmíněné studie byly svým rozsahem omezené (zaměřily se pouze na obyvatele Skandinávie), oznámil výzkumný tým vedený Leifem Groopem, že mají v úmyslu rozšířit příští studie tak, aby v nich byly zapojeni i pacienti z dalších etnických skupin. I tak ovšem mají jejich zjištění ohromný potenciál pro desítky miliónů pacientů, bojujících s diabetem.

„Čím déle může taková studie probíhat, tím více kvalitních dat můžeme obdržet,“ řekla jedna ze spoluautorek, Emma Ahlqvist, působící jako odborná asistentka na univerzitě v Lundu. „Dostane se nám tak lepší příležitost k nastavení individuální léčby pro každého z pacientů s diabetem.“

Jeden z největších problémů při léčbě diabetu nastává často tím, že lékař nestanoví diagnózu dostatečně přesně. To pak může vést i k tomu, že je pacient nucen podstupovat léčbu, která pro něj není optimální. Nejvíce se to dotýká pacientů ve 3. skupině (SIRD), kterým může přesnější zařazení do této skupiny přinést velký léčebný efekt. Podle Leifa Groopa jsou to právě pacienti v této skupině, kteří bývají nejčastěji nesprávně léčeni.

Pokud by se nové dělení do 5 skupin stalo normou, velmi by se snížila pravděpodobnost chybných diagnóz diabetu a léčba by se tak mohla stát mnohem efektivnější.
 

Použité zdroje:

https://www.ludc.lu.se/article/paradigm-shift-in-the-diagnosis-of-diabetes
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30051-2/fulltext?elsca1=tlpr
https://www.naturalnewsblogs.com/prescriptions-killing-5-juices-recipe-reverse-type-2-diabetes/
https://diabetessciencenews.com/

 

(Přeloženo z www.naturalnews.com/2018-03-28-breaking-down-diabetes-researchers-have-identified-five-types-of-diabetes.html)