11. Velbloudí mléko navrací účinnost inzulínu u diabetiků a může tak být označeno za přírodní lék

03.03.2018 21:52

Earl Garcia

V posledních letech si začalo velbloudí mléko získávat pozornost jako potenciální superpotravina pro diabetiky. Nová studie, publikovaná v magazínu the African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines nyní prokazuje, že tento mléčný produkt skutečně posiluje léčbu diabetu. Tým výzkumníků, složený z egyptských univerzitních vědců, v rámci této studie ověřoval jeho léčivé účinky proti diabetu u krys.

V rámci studie výzkumníci sledovali 75 samečků bílých krys, které byly rozděleny do pěti shodných skupin. Krysám ve čtyřech skupinách bylo podáváno velbloudí mléko a páté skupině lék metformin. Po dvou měsících pak byly u krys vyhodnocovány hladiny glukózy, leptinů a inzulínu a posuzován stav jejich jater, ledvin spolu s tzv. profilem lipidů.

Výsledky ukázaly, že krysy s diabetem, kterým bylo podáváno velbloudí mléko, vykazovaly nižší hladiny glukózy ve srovnání s kontrolní skupinou, Vědci to vysvětlují tím, že to má spojitost s jejich zvýšenou tvorbou inzulinu. Zjistilo se také, že suplementace velbloudího mléka u krys napomáhá ke zvýšení hladiny leptinů a zlepšuje jejich periferní využití glukózy a homeostázi.

V závěru studie se uvádí: „Naše výsledky ukázaly, že podávání velbloudího mléka obnovuje vylučování inzulínu u krys s diabetem. To také znamená, že jejich Langerhansovy ostrůvky takto obnovují svou aktivitu. Velbloudí mléko jakožto přírodní produkt tak může být označováno za výživový doplněk, který napomáhá při léčbě diabetu a při doprovodných potížích, jako je např. inzulínová rezistence. Projevuje se dynamickými účinky při stimulaci produkce inzulínu a při jeho sekreci ze slinivky.“

I další studie dokládají, že velbloudí mléko pomáhá zvládat diabetes

Stále další a další studie dokládají užitečnost velbloudího mléka při léčbě diabetu. Jako příklad si můžeme uvést meta-analýzu, která byla publikována v časopise the Journal of Food and Drug Analysis. Závěr byl ten, že velbloudí mléko zřejmě podporuje odbourávání cukru z krve u pacientů s diabetem 1.typu. Uvádí se tu také, že pacienti, kteří konzumovali toto mléko v rámci doplňkové terapie po dobu tří měsíců, vykazovali výrazné snížení dávek inzulínu, aby se udržela hladina jejich glukózy.

V závěru této studie je rovněž uváděno, že podávání velbloudího mléka diabetikům může významně zlepšit jejich celkové hladiny cholesterolu, lipidový profil, hodnoty triglyceridů nebo lipoproteinový profil. Analýza navíc odhalila, že tato doplňková léčba může vést k redukci celkových hladin cholesterolu a triglyceridů.

Vědci na závěr konstatují toto: „Na základě přezkoumání podložených důkazy lze tvrdit, že velbloudí mléko vykazuje silné účinky při léčbě diabetu tím, že snižuje hladiny cukru v krvi, potřebu aplikovat inzulín a odstraňuje diabetické komplikace, jako jsou zvýšené hodnoty cholesterolu, problémy s játry a ledvinami nebo dlouhotrvající léčba poranění. Velbloudí mléko je bezpečné a účinné při dlouhodobém udržování optimální hladiny glukózy a může být prospěšné pro snižování dávek inzulínu, kterými je léčen diabetes 1.typu. Také lze předpokládat, že každodenní konzumace tohoto mléka může snižovat riziko vzniku diabetu u zdravých jedinců.“

I další studie, prováděná u zvířat a publikovaná v magazínu the European Journal of Clinical Nutrition, ukázala, že velbloudí mléko vykazuje výrazné hypoglykemické účinky, které zlepšují léčbu pacientů s 1.typem diabetu. Při této studii vědci pozorovali 24 pacientů s touto nemocí, které rozdělili do dvou skupin. První skupina byla léčena pouze klasicky a druhé bylo ještě navíc podáváno velbloudí mléko.

Vědci zjistili, že skupina pacientů, konzumující velbloudí mléko, vykazovala významné snížení hladiny glukózy, hemoglobinu A1c i vylučovaného inzulínu. V důsledku této doplňkové léčby pak tři z 12 členů sledované skupiny již následně nepotřebovalo podávat injekčně inzulín. Díky tomu výzkumný tým došel k závěru, že velbloudí mléko by mohlo být bezpečným a účinným doplňkem při dlouhodobé léčbě diabetu.

 

Použité zdroje: 
www.naturalnews.com/055632_camel_milk_superfood_digestive_health.html
https://journals.sfu.ca/africanem/index.php/ajtcam/article/view/4726/pdf
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S102194981500037X
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21629270


 

(Přeloženo z www.naturalnews.com/2018-01-11-camels-milk-found-to-restore-insulin-activity-in-diabetics.html)