8. Viry - poučte se, abyste se mohli bránit chřipce

20.04.2013 10:16

Melanie Grimes

Prasečí chřipka (H1N1) se celosvětově rozšířila a byla prohlášena za pandemickou nemoc. Vyvstává otázka, které léky jsou proti ní účinné a které vakcíny lze využít k prevenci a léčbě této nemoci. Abychom byli co nejlépe v obraze, je potřeba znát účinky virů na naše tělo. Také je dobré pochopit strategie, které používají výrobci léků při prosazování na trhu. Po nástupu této globální pandemie doporučila WHO (the World Health Organization), abychom si pravidelně a důkladně myli své ruce. Až dosud bývala taková instrukce jen rozšiřujícím bezpečnostním opatřením. Veřejnost by však měla využít i tuto příležitost, aby se dozvěděla více o virech a o posilování imunity. Jestliže v sobě máme silnou vitální energii, naše tělo v případě napadení virem bude reagovat normálním způsobem za vzniku běžných příznaků, jako je nachlazení, malátnost, teplota.

1. Viry jsou chytré. Všechny živé organismy usilují o přežití. Zabít svého hostitele není v zájmu virů, protože jeho smrtí zahynou i ony. A proto také po první vlně úmrtí se viry pokoušejí adaptovat na méně virulentní druhy - to můžeme pozorovat i při sledování nástupu prasečí chřipky. Cílem virů je šířit se - to se jim nejlépe podaří, když jejich hostitelé zůstanou naživu, chodí dál do práce, školy, za zábavou...

2. jednobuněčné organismy tvoří až 90% našeho těla. Pouze 10% našich buněk nás tvoří člověkem a z těchto 10% sdílíme z 98% stejnou DNA s gorilami nebo prasaty. Jestliže na to pohlédneme s odstupem, lze dojít k závěru, že zemi obývají především jednobuněčné organismy. V jednom z článků v National Geographic je vyslovena domněnka, že jsou to možná virusy, které dovolily lidem, aby existovali - účelem lidí je být potravou pro viry. Tento článek se pokouší ozřejmit, že hlavní roli v životě hrají právě viry.

3. Kdo tu hlavně stojí o zisk? Mohli bychom zkusit popsat způsoby, kterými jsou nabízeny farmaceutické výrobky Americké veřejnosti. Většina léků musí být podrobena testování v délce mnoha let, než jim FDA (americký úřad pro schvalování léků) udělí licence pro používání u lidí. Tomu předchází léta testování na zvířatech, následovaných léty klinických testů na lidských dobrovolnících. Avšak léky, jako je např.Tamiflu byly uvedeny na trh neuvěřitelně rychle. Virové kmeny, na které mají tyto medikamenty účinkovat, dosud neukončily svůj vývoj a proto také nebyly dostupné při nezbytném klinickém testování. Jak ale mohl být tento lék schválen? Na vytváření zásob těchto léků ale přitom už byly vynaloženy miliardy dolarů z daní poplatníků už za Bushovy administrativy.

Je v nejlepším zájmu každého z nás, aby léky byly řádně testovány, měly prokazatelné příznivé účinky a spolupůsobily na oslabování virů. Pokud se viry samy nijak podstatně dál nevyvinou, zůstanou lidé jejich primárním zdrojem života a potravou. Zřejmě bude ještě dlouho trvat symbióza člověka a virů, která se spíše podobá válečné tahanici. Takže když na vás vleze chřipka, vykloktejte si slanou vodou krk a dopřejte si dostatek odpočinku.


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/026291.html)