2. Mysl lze využít k úlevě od bolesti nebo k překonání nemoci

26.11.2011 20:48

 

Mike Bundrant

Nedávno jsem diskutoval se mou přítelkyní Darielle Archer - specialistkou na řízenou vizualizaci, a ona mi připomněla dobu 70.let minulého století. Tehdy byla zmínka o propojenosti mysli a těla, využívané k léčbě nemocí jako je rakovina, brána jako provokace. A jen málokdo se tehdy odvažoval mluvit o alternativní léčbě.

Běžným přesvědčením tehdy bývalo, že rakovina je v podstatě rozsudkem smrti, jež je bolestivá a pomalá a že celá medicínská věda se může pouze pokoušet o zmírnění utrpení. Avšak zvláštnosti kolem toho, jak pacienti s podobnou nemocí a léčbou reagují odlišně, vedly nakonec k závěrům, že lidé s pozitivnějšími náhledy mívají tendence reagovat lépe na léčbu a žijí pak déle a s mírnějšími vedlejšími účinky.

Tato zjištění byla o to více ohromující, neboť pocházela mj. i od uznávaného renomovaného zástupce konvenční medicíny, radiologa a onkologa Dr. Carla Simontona. Ten tvrdil, že pocity beznaděje ve skutečnosti způsobují urychlení smrti a že součástí tohoto problému jsou i ti lékaři, kteří nenabízí pacientům žádnou naději na přežití nebo vyléčení.

Dr Simonton patřil mezi průkopníky, kteří k léčbě rakoviny přidávali prvky meditace a emoční podporu. Působil tehdy na letecké základně v Kalifornském Travisu a o několik let později i v konzultačním středisku, které založil ve Fort Worthu. Tušil - a tvrdil, že to může prokázat, že tyto prostředky poskytují pacientům pocit, že dokáží zvládnout svou rakovinu. Jeho práce napomohla k tomu, že se mohla začít rozvíjet nová oblast, kterou dnes už známe pod označením řízená představivost (guided imagery). Při ní učil pacienty vizualizovat si své tělo, jak doslova válčí s rakovinou - buňka vedle buňky - a jak nakonec vyhrávají.

Řízená představivost je dnes již široce akceptovaná a využívaná ke zvládání vedlejších projevů rakoviny - ztuhlosti, vysokého tlaku krve nebo bolesti. Vědci, sdružení při the National Pain Foundation konstatují, že stres sice nezpůsobuje bolest, ale dokáže ji zesilovat a že snižování napětí v těle je schopno omezovat její dopady.

Ukazuje se také, že udržování sníženého napětí může posilovat imunitní systém. Vědci říkají, že jejich výzkum potvrzuje, že příjemné představy, vytvářené vizualizací v jedné části mozku mohou ve skutečnosti ulevovat od chronické bolesti, způsobované jinou částí mozku, a že u některých pacientů jsou představy tak silné, že je mozek pokládá za skutečnost.

S pomocí trochy techniky a cvičení lze každého naučit, aby se dokázal uvést do stavu relaxace. S postupem času to bývá stále hlubší a rychlejší a setrvávání v tomto stavu po delší dobu pomáhá k osvobození od tělesných stresorů. Kdo by se nechtěl naučit postupům, jak toho dosahovat, když je to tak snadné a pomáhá to?

Rezervovaný přístup k metodám řízené představivosti však stále přetrvává současně s tím, jak medicínský establišment odmítá přijmout něco tak nenákladného, posilujícího a každému dostupného.


Další zdroje:
https://thepositiveworks.com/
https://www.nationalpainfoundation.org/(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033999_guided_imagery_mind-body_medicine.html)