1. Diagnostitis a moc, kterou mají slova

15.07.2011 21:30

Dr. Carolyn Dean

Diagnostitis je nová nemoc, a na tento název jsem přišla zřejmě jako první. Jsem si ale jistá, že už mnozí jiní dostali stejný nápad. Jedná se o stav, který způsobují profesionální zdravotníci, kteří o vás prohlásí, že vám něco schází a jde o neléčitelný stav, jehož příznaky mohou být pouze mírněny s pomocí léků nebo operace.

Diagnositis je jako zánět nebo podráždění, které cítíte, když vám někdo sdělí chybnou diagnózu. Nebo to může být následek bezcitného sdělení skutečné diagnózy se všemi hrůzami, které nemoc může obnášet. Když jsem studovala ve druhém ročníku medicíny a byla na praxi na ortopedickém oddělení, byla jsem svědkem, jak chirurg popisuje hrozivý osud, který čeká mladíka s diagnózou deformující artritidy (ankylosing spondylitis). A to přímo před pacientem. Byla jsem z toho naprosto zděšena! Po skončení mé praxe mě tento lékař pokáral za to, že jsem si sedla k posteli jiného pacienta, abych si s ním popovídala o vzniku jeho nemoci. Jako odpověď jsem mu vyčetla jeho neuvěřitelnou bezohlednost, když potlačil jakoukoliv naději na uzdravení u Adama – pacienta s artritidou.

Diagnostitis může být výsledek toho, když vám sdělí diagnózu současně s varováním, že neexistuje žádná alternativní léčba, protože ty nejsou účinné. Lékař třeba ani nemá k dispozici prostředky k tomu, aby svému pacientovi pomohl, navíc však ještě rozbije jakoukoliv naději, že by něco jiného mohlo pomoci.


Vzpomínám se ale ještě i na jiný případ diagnostitis, když jsem měla klienta, kterému lékař neuváženě řekl: „Nemůžu uvěřit tomu, že jste ještě naživu!“. Jsou případy, kdy lékaři říkají: „Nemůžu uvěřit tomu, že se vám daří tak dobře!“. Taková věta může pro mnohé znamenat triumf, že překonali lékařova očekávání. U jiných ale může naopak vyvolávat pocit, že už nemají mnoho šancí na přežití a spustit tak nástup komplikací.

Něco podobného se nedávno stalo jednomu z mých dalších klientů. Po rozsáhlé operaci páteře se dostavil ke kontrolnímu vyšetření. Během rentgenování byl obsluhující personál překvapen rozsahem operace. Operátor rentgenu bez zábran vyjádřil překvapení, že se pacientovi daří tak dobře i po takovém rozsáhlém zákroku a to u pacienta vyvolalo iracionální strach, že jeho uzdravování je nepatrné a nevydrží nadlouho.

Pamatuji si ještě na doby, kdy jsem začala chodit na zdravotní školu: lékaři tehdy ještě neměli ve zvyku sdělovat pacientům, jak závažně jsou nemocní, nebo jestli mají rakovinu. A pak nastala éra „informovaných souhlasů“. Lékaři cítili jako povinnost sdělovat pacientům i pravděpodobnou diagnózu – i když by například byla její pravděpodobnost pouhých 5%. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale já si myslím, že říci někomu, že má možná rakovinu, je jako zasít semeno rakoviny do jeho zranitelné mysli a těla.

Nedávno jsem napsala úvodní slova k připravované knížce s názvem Become a Wellness Champion, kterou napsala Pam Bartha, univerzitní učitelka a spisovatelka.

V roce 1988, když jí bylo 28 let, se Pam dozvěděla svou diagnózu: roztroušená skleróza (RS). Její neurolog jí sdělil, že je to už jen záležitost krátkého času, než bude muset usednout do kolečkového křesla a stane se tělesně postiženou. Tento lékař se choval, jako by byl Bohem. Byl neoblomný a tvrdil, že neexistuje nic, co by bylo možné udělat, aby se tato prognóza nevyplnila. A navíc ještě pacientku varoval před šarlatány, kteří by nabízeli alternativní léčbu. Tím jen položil další hřebíky na její rakev a k jejím příznakům ještě přidal přesvědčení o „nevyléčitelnosti“. Způsobil tím Pam ještě jednu těžkou chorobu: diagnositis a k ní navíc ještě strach, že se nikdy nevyléčí ze své RS. Místo aby tomu ale Pam podlehla, rozhodla se, že se stane šampiónkou wellness.

Jak krutí dokáží být podobní lékaři, kteří tak často odsoudí své pacienty k životu s nemocí, odmítající pohlédnout do pozadí – za svět alopatické medicíny, uznávající pouze léky nebo operace! Naprosto jim schází sebemenší znalosti o naturopatii nebo přírodní medicíně a proto vydávají své věštící proklamace, které brání mnoha lidem ohlížet se po jiných možnostech. Se svou zneužívanou autoritou a se svými tvrzeními tito ignoranti odsuzují jiné druhy medicíny, které přitom nikdy sami nestudovali.

Doktoři si skutečně často připadají jako knězi a vládnou nad svými pacienty až hrozivou autoritou. A někteří z nich si dokonce ani neuvědomují, jakou moc mohou mít jejich pouhá slova. Vědí toho obvykle jen velmi málo o roztroušené skleróze nebo dalších autoimunitních onemocněních. Svou neznalost ale nikdy nepřiznají. Prostě jen přenáší svou vlastní bezmocnost na své pacienty.

Jen velmi málo pacientů dokáže překročit hranice, které zavedla alopatická medicína. Přesto však se mezi námi najdou statečné a smělé duše, které berou rozsudek smrti od svého lékaře jako výzvu k tomu, aby mu dokázali jeho omyl. A přesně to dokázala i Pam Bathra. A když se to podařilo jí, můžete to dokázat také!

Jen velmi málo lékařů se dokáže osvobodit z vězení alopatické medicíny. Slova, která říkají svým pacientům, odpovídají pouze tzv. standardním léčebným postupům. Obávají se totiž, že jakákoliv jiná slova je mohou dostat do potíží.

Pro ilustraci tohoto stavu si zkuste přečíst např článek "The Medical Monopoly" (https://www.naturalnews.com/Author_Dr_Carolyn_Dean.html). V komentářích pod ním je uveden příběh na pokračování od čtenáře, který říká: „Přežil jsem velká popálení a doporučili mi, abych nepoužíval žádné repelenty, parfumerii, šampóny, mýdla, vody po holení, holící krémy, opalovací krémy aj. Když jsem požádal svého lékaře, aby mi popsal to svinstvo, které bývá ve všech těch prostředcích, podíval se mi do očí a odpověděl: 'Mám ženu, děti, půjčky a jiné pacienty, kterým musím pomáhat. Kdybych řekl svůj vlastní názor, neměl bych už nic z toho.' Bylo mi ho líto, protože jsem uviděl v jeho očích slzy. Ale pochopil jsem, proč o tom nechtěl mluvit.“

A co bych chtěla sdělit já? Mluvte vždy vlastními slovy stůjte si za nimi a vytvářejte si svůj vlastní svět a pečujte v něm o své zdraví. Nedopusťte, aby vás slova někoho jiného svedla z cesty. Žádná autorita na Zemi k tomu nemá právo.


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/032353_diagnostitis_disease_mongering.html)