3. Pravidelné cvičení prospívá mozku a chrání před stařeckou demencí

20.04.2013 10:20

Marianne Leigh

Každý se do nějaké míry obává stárnutí, přestože žádné na sobě dosud nepozoruje. Avšak více než vrásek nebo sesychající kůže nás straší ztráty paměti a rozpoznávání, spojované se stárnutím. Tyto funkce závisí především na oblasti velkého mozku, nazývané hippocampus a na tu se nedávno soustředila studie týmu amerických výzkumníků. Tato studie zjistila, že ve skupině dospělých ve věku nad 65 let pravidelné aerobické cvičení vyvolává nárůst objemu v hippocampu a že tyto přírůstky mají souvislost s měřitelným zlepšováním paměti.


V této zatím poslední americké studii, publikované v the Proceedings of the National Academy of Sciences, se potvrzují a dále rozšiřují poznatky z předchozí ještě rozsáhlejší studie, prováděné v Itálii a publikované v roce 2008 v časopise the Neurology.

Zmiňovaná italská studie sledovala skupinu lidí nad 65 let po dobu 4 roků, pro vyhodnocení jejich zdravotního stavu se využívaly testy rozpoznávání. Tyto se pak dávaly do souvislostí s dodržováním cvičebního režimu. Tato studie byla velmi významnou nejen tím, že dokládala možnost dramatického omezení demence u těch, kteří pravidelně cvičili (snížení až 73%), ale také prokázala, že intenzita cvičení nemá téměř žádný podíl na výsledcích: i cvičení, jako je chůze, výstup po schodech nebo práce na zahrádce se ukázaly být stejně účinnými při odvracení demence, jako mnohem namáhavější aktivity.

Během studie, která byla prováděna v USA, bylo používáno vyšetření magnetickou rezonancí, kterým bylo možné vyhodnocovat změny v objemu hippocampu u lidí nad 65 let ve dvou skupinách: jedna skupina prováděla pravidelná aerobická cvičení a druhá (kontrolní) skupina se nevěnovala žádnému cvičení. Navzdory poznatkům, že dospělý člověk vyššího věku ztrácí ročně 1-2% objemu hippocampu, tato studie zjistila, že průměrný přírůstek této hmoty u těch, kteří provozovali pravidelné aerobické cvičení chůzí, byl až 2% ve srovnání s předpokládanými ztrátami této hmoty, která u kontrolní skupiny dosahovala 1,4%. Tato studie navíc zjistila, že přírůstky objemu hippocampu byly doprovázeny i zlepšováním paměťových funkcí.

Studie, které se zaměřují na účinky cvičení na mozek v průběhu stárnutí, neustále pokračují a jsou velmi populární. Všechny vykazují náznaky stejných závěrů: pravidelné přiměřené cvičení, především aerobická chůze, patří ke skvělým metodám, jak se vypořádat s ochabováním rozpoznávacích schopností. Podobně je takovéto cvičení spojeno i s významným zpomalením rozvoje Alzheimerovy choroby a dokonce se prokázalo, že zpomaluje další rozvoj této nemoci u lidí, kteří už mají nějaká postižení.

I s přihlédnutím k těmto důkazům, které nevyhnutelně dokládají, že aerobická cvičení jsou nezbytná k bezproblémovému stárnutí, jsou tu ještě i další další účinky, které prospívají vašemu tělu. Dopřejte si proto dnes 30-minutové cvičení v chůzi a zítra to opakujte – a váš mozek vám za to nevyhnutelně poděkuje.


 


Zdroje:
https://www.pnas.org/content/early/2011/01/25/1015950108.abstract
https://www.neurology.org/content/70/19_Part_2/1786.abstract
https://www.tuftshealthletter.com/ShowArticle.aspx?rowId=92 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031394_exercise_brain_volume.html)