AHA!

25.08.2012 22:28

aneb

že bych už konečně našel, co jsem tak dlouho hledal?

Už mnohokrát jsem se radoval, když jsem na portálu www.naturalnews.com nalézal další a další významné metody alternativní léčby. Své překlady článků na tato témata jsem od roku 2009 začal publikovat na svých osobních stránkách a současně je nabízel i dalším českým webům. Dnes už mohu spokojeně konstatovat, že se četnost českých překladů z tohoto zdroje velmi rozrostla. I přesto dál nosím v hlavě svůj záměr: přispívat k co nejlepší informovanosti o alternativní medicíně, aby stále více nemocných človíčků nacházelo odvahu se k ní uchylovat.

 

Ke konci roku 2011 jsem došel k poznání, že jsem neprávem opomíjel jednu z nejúžasnějších léčebných metod. Setkal jsem se s ní už někdy po roce 1990, kdy jsem se seznamoval s jógou. Odložil jsem ji ovšem stranou s přesvědčením, že to není nic pro mě. V průběhu času jsem se ale ještě několikrát na tuto metodou narážel a v prvních záplavách nadšení ji na sobě testoval – nikdy mi to ale nevydrželo napořád. Až teď to vypadá, že se na dlouhou dobu (rád bych aby to bylo až do konce života) stane součástí mého životního stylu.

 

A o co vlastně jde? Je to ta nejstarší, nejobyčejnější a přitom současně i nejúžasnější a nejmocnější metoda, nazývaná PŮST nebo také HLADOVĚNÍ. Prvními zdroji informací mi byly knížky léčitele Zentricha, překladatele Cingroše a nakonec i vynikající publikace MUDr. Partykové. Stále jsem ale nenacházel dostatečně podrobný návod, jak provádět vícedenní půst. Pak jsem ještě narazil na skupinu nadšených propagátorů půstu, soustředěných kolem webu www.pust.cz. Od autora těchto stránek jsem si koupil manuál, který inzeruje jako výbornou příručku pro všechny zájemce o půst. Poctivě jsem jej pročetl, ale byl jsem zklamaný – praktických rad jsem tam pro sebe mnoho nenašel, obsah tvoří z převážné části příspěvky návštěvníků tohoto webu. Diskuze mezi lidičkami, kteří se snaží půstem řešit svou nadváhu nebo zdravotní problémy, dokládají sice jeho užitečnost, ale poskytují jen málo praktických rad. Sebevědomý a suverénní přístup autora webu, který se snaží každému poradit, na mě zapůsobil tak, že jsem manuál po přečtení založil hromadami jiných papírů a nevěřím, že se k němu ještě někdy vrátím... Jediné, co mi tento zdroj informací poskytl, byla nová silná motivace začít se půstu dlouhodobě cíleně věnovat. I to ale pokládám za cenné – autorovi webu za to patří moje díky. Už jsem si konečně uvědomil, že je potřeba pro začátek vydržet dlouhodobě s pravidelnými jednodenními půsty – jako svůj den jsem si k tomu zvolil pátky. Také jsem se inspiroval plánem na vícedenní půsty, který jsem si ale rozložil na mnohem delší dobu (odhaduji to tak na 3 roky, protože doporučovaný kalendář je na 1 rok a to by pro mě bylo opravdu silné kafe). Mojí první prioritou se totiž stalo nejdříve najít dobré praktické rady ke správnému provádění vícedenního půstu. Bez kvalitních informací bych si na to netroufl a v českých zdrojích se mi nepodařilo najít vše, co bych si představoval.

 

Pustil jsem se tedy s pomocí vyhledávače Google do procházení internetových zdrojů, psaných v angličtině. A tady už moje snaha přinesla kýžené ovoce. Našel jsem volně dostupnou elektronickou knížku, v níž je skvěle popsána technika, jak správně provádět vícedenní půsty. Je to jen relativně štíhlá příručka, kterou se mi podařilo během necelých 4 měsíců po večerech přeložit a díky souhlasu jejího autora ji teď mohu nabídnout ke stažení zdarma všem českým zájemcům. I když je autor kromě jiného také křesťanským pastorem a hlasatelem náboženské víry, jeho přístup mi velmi vyhovuje a získal si mé velké uznání. I ze své pozice ateisty jsem schopen (a ochoten) přijmout vše, co ve své příručce popisuje.

 

Velmi bych si přál, aby můj překlad pomáhal všem, kdo se podobně jako já uchýlí k léčebné metodě, kterou už dnes považuji za nejlepší na všechny druhy chronických neduhů. A z celého srdce přeji každému, kdo si půst na sobě vyzkouší, aby mu odměnou bylo pevné zdraví a navíc také alespoň kousek duchovního poznání...

 

VaP

Psáno v červenci 2012

 

 

PS

Důležitý dodatek - moje vlastní zkušenost:

v průběhu svého 14-denního půstu jsem se sám na sobě přesvědčil, že není možné dogmaticky aplikovat všechny pokyny z příručky ZAČÍNÁME S PŮSTEM. U pití destilované vody jsem například zjistil, že množství vyšší než 2,5 litru za den mi způsobuje nevolnost. Vyhledal jsem si obdobné informace také v knížce ŽIVOTNÍ STYL BEZ JÍDLA od J.M.Werdina a ztotožnil se spíše s jeho názorem, že nadměrný příjem tekutin během půstu nijak neprospívá - spíše jen zbytečně zatěžuje ledviny. Z jiného zdroje mám zase poznatek, že destilovanou vodu je dobré napřed zmrazit a pít ji až po rozpuštění. Optimální množství vypité vody je určitě vhodnější určovat podle zabarvení moči, která by měla být světle žlutá. Pro další půsty jsem se rozhodl, že nebudu spoléhat na jediný zdroj informací, ale mám k dispozici tři - tím posledním (a pro mě nejdůležitějším) je knížka HLADOVĚNÍ PRO ZDRAVÍ od MUDr Partykové. Všechny uvedené knížky si každý může vyhledat a stáhnout na internetu v elektronické podobě.