1. Opravdové zdraví versus bohatství

07.10.2010 21:25

Norm Shealy

Američané utrácí 2 až 3-krát více peněz za léčebnou péči než Evropané, avšak Američané bývají podstatně méně zdraví! Z porovnávací studie, do které bylo zapojeno 9 900 Američanů, 6 500 Britů a 17 000 Evropanů z vnitrozemí, všichni ve věkovém rozmezí 50-74 let, vyšlo najevo, že u Američanů nejvíce převládají srdeční choroby (o 18% častěji) a rakovina (o 11%). Uvedená procenta se vztahují na srovnání s Brity – v případě ostatních Evropanů sice už nebyla tak vysoká, ale i tak byla překvapující. Varovné však bylo, že podle ekonomického postavení na tom byla vždy nejhůře spodní třetina sledovaných subjektů. Například mrtvici dostávají nejchudší lidé v USA 1,9x častěji, v Anglii 2,08x a ve střední Evropě 1,36x. (Zdroj: Am J Public Health, 2009, 99:540)

Řekněme si to rovnou – MEDICÍNSKÁ PÉČE NEMÁ BUĎ NIC NEBO JEN MÁLO SPOLEČNÉHO S ČETNOSTÍ VÝSKYTU MRTVIC, SRDEČNÍCH CHOROB NEBO RAKOVINY.

Kritickými faktory jsou ve skutečnosti NÁVYKY, DENNÍ REŽIM, STRAVA a CVIČENÍ!!! Žádná intenzivnější lékařská péče nebo kvalita ošetření nedokáže opravdu předejít nemocem. PÉČE O SEBE SAMA je jedinou odpovědí.
Pouhá 3% Američanů dodržují souběžně 4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ zdravotní návyky:
* Nekouří asi 78%
* BMI v rozmezí 18-24 má jen 33%
* Denně konzumuje ovoce a zeleninu v 5 dávkách asi 10%
* Cvičení minimálně 30 minut 5x týdně provozuje asi 10%
* Všechno dohromady aplikuje jen 3% lidí

Pouhé zdvojnásobení počtů nemocničních lůžek a studentů medicíny, které započalo ve 40.letech min stol., protože Kongres nebyl dodnes schopen schválit národní systém léčebné péče, nemělo na naše zdraví žádný účinek! V porovnání s ostatními zeměmi utrácíme 2-3x více peněz za zdravotní výdaje, ale nemá to žádný vliv na naše zdraví. Ať už dopadne současná debata o lékařské péči jak chce, ŽÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE NA CELÉM SVĚTĚ NEZLEPŠÍ NAŠE ZDRAVÍ (MY TOTIŽ NEMÁME SYSTÉM PÉČE O ZDRAVÍ!).

Nejméně 85% nemocí bývá výsledkem ŠPATNÉHO CHOVÁNÍ LIDÍ. Pokud by každý z nás dokázal přijmout výše vyjmenované 4 návyky, v průběhu 10 let by se naše náklady na zdravotnictví snížily o 50% a po 25 letech by mohly být nižší až o 75%.

Zdraví je vnitřní záležitost, stejně jako štěstí. Má svůj počátek v každém jedinci zvlášť – v tom, že přijme odpovědnost PEČOVAT SÁM O SEBE. Obezita v současnosti tvoří hlavní příčinu všech nemocí a úmrtí. Kouření je hned na druhém místě. A současný medicínský systém (léčící všechny nevyhnutelné nemoci) je na třetím! Pokud nebudete energicky dodržovat 4 nejdůležitější návyky, KDY ASI PŘIJDE ŘADA I NA VÁS? A proč by neměla? Ani všechny peníze na světě nemohou vytvořit medicínský systém takové kvality, jako když pečujete SAMI O SEBE!(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028466_health_wealth.html)