2. Poklona panu Machalovi, sedm zlatých slov a naivní vize

19.09.2010 20:17

Chtěl bych touto cestou složit hlubokou poklonu autorovi panu Machalovi za skvělý článek "Očkovací povinnost jinýma očima" který se 19. srpna 2010 objevil na Neviditelném psovi.

I jako laik si ale troufám prohlásit, že problematika povinné vakcinace je jen částí jevu, který je daleko rozsáhlejší a ovládl už celou naši „vyspělou civilizaci“.

Jde o to, že farmaceutický průmysl spolu a výrobci lékařské techniky se stávají asi nejmocnější silou našeho světa – obchodují totiž s naším strachem a jsou to právě oni, kteří způsobují rakovinu celého zdravotnictví. Díky svému vlivu se jim daří korumpovat lékaře a podrobovat si celý systém medicíny.

Situace se ale vyhrocuje: mnozí pacienti ztrácí svou důvěru k lékařům, pídí se na vlastní pěst po informacích a alternativách a sílí jejich touha po skutečné léčbě, zaměřené na příčiny nemocí a nikoliv jen na potlačování příznaků, které nabízí „moderní medicína“. Ve světle neustále rostoucích počtů žalob na zanedbání správné lékařské péče to pak lékaři budou mít stále těžší...

Už dlouho nazrává doba, kdy musí dojít ke změnám - stávající systém zdravotní prevence a lékařské péče nemá perspektivu. Velmi bych si přál, aby právě článek pana Machaly patřil díky své kvalitě mezi spouštěče zásadní reformy...


Nedalo mi to, a po několika dnech jsem ještě pročetl diskusi ke článku pana Machaly. (Vřele všem doporučuji přečíst si i autorovy příspěvky v diskusi s datem 27.8. - je to přímo vzorový příklad, jak asertivně reagovat na agresivnější typy oponentů!) Nekonalo se žádné překvapení. To, co jsem hlavně cítil z většiny příspěvků, byly projevy snah po konfrontaci a potřeba mít na jiným navrch. Předpojatost a zaslepenost jsou vlastnosti, které si v sobě lidé neradi přiznávají. Mívám někdy smutný dojem, že do skupiny nejcitlivějších lidí, kteří slepě hájí svá stanoviska, patří hlavně lékaři. Škoda, že tak málo známe pravidlo, které bývá označováno jako sedm zlatých slov:

NA TOM, CO MI ŘÍKÁŠ, NĚCO JE

(najdete je např. v knížce Žádná setkání nejsou náhodná od Kay Pollacka).


Aby toto moje povzdechnutí nebylo jen planým výlevem, dovolím si načrtnout jednu vizi, jejíž uskutečnění by mohlo řešit nejen situaci popisovanou článkem pana Machaly, ale znamenalo by novou cestu pro západní medicínu a její proměnu v obor, který skutečně řeší otázky zdraví lidské populace. Základním pilířem takového inovovaného systému musí být dlouhodobé a nestranné vyhodnocování účinků vakcín a léků. To je úkol, který musí být řešen úplně jinak:

- není možné spoléhat na informace a data jejich výrobců (kteří je filtrují) - to musí dělat instituce, řízené státem.

- sledování musí být prováděno dlouhodobě a celoplošně (např. v celé Evropě, Americe) a výsledky v podobě statistických údajů budou veřejné.

Realizace tak rozsáhlého projektu je dnes již naprosto reálná díky vyspělé výpočetní technice. Jedním z dílčích problémů by byla např. identifikace lidí tak, aby byly ochráněny jejich osobní údaje - možná by se dal využít identifikátor odvozovaný z DNA.


Po zavedení takového informačního systému by se pak třeba mohlo stát, že:

- bylo by odhaleno množství vakcín a léků, které svými vedlejšími účinky více poškozují zdraví, než léčí. Jejich používání by pak nutně muselo být označeno za nehumánní.

- farmaceutický průmysl by byl nucen hledat nové cesty a vyvíjet nové léky podle úplně jiných kritérií a ocitl by se pod veřejnou kontrolou - a to je velmi žádoucí.

- placeba by bylo možné využívat v mnohem širším měřítku, neboť nemá žádné vedlejší účinky a pomáhá stejně dobře jako většina léků.

- bylo by prokázáno, že mnoho drahých lékařských výkonů je neefektivních a je možné jim účinně předcházet prevencí doplňovanou alternativní medicínou.

Podaří se vykročit takovýmto směrem alespoň budoucím generacím?

 

PS:

tento text jsem měl původně v úmyslu připojit do diskuse ke článku na neviditelném psovi. Protože ale nejsem registrovaným čtenářem na Neviditelném psu a registrace je v tomto případě poněkud byrokraticky zdlouhavá (musí se čekat na dopis poštou), nechal jsem se odradit. Navíc nemám povahu na to, abych se zaplétal do diskusí s těmi, kteří jsou v tom již trénovaní a díky absenci své odborné kvalifikace bych to asi i pěkně zchytal...


VaP