4. Odměny za dobré chování dokáží nahradit léky proti syndromu ADHD

18.12.2010 20:54

David Gutierrez

Odměňování hyperaktivních dětí za dobré chování a odrazování od nežádoucího chování působí na stejné oblasti mozku, jako léky (např.Ritalin). K tomuto závěru dospěla studie prováděná vědci z univerzity v Nottinghamu, publikovaná v magazínu the Biological Psychiatry.

„Přestože se nasazení léků a výchovná terapie zdají být odlišnými přístupy s ohledem na syndrom ADHD, naše studie naznačuje, že oba druhy působení možná mají mnoho společného z pohledu jejich účinků na mozek,“ sdělil vedoucí výzkumného týmu Chris Hollis. „Oba způsoby pomáhají normalizovat podobné části mozkových funkcí a zlepšují jejich výkonnost.“

Lidem bývá poměrně často stanovena diagnóza ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) – stačí, aby byli impulsivní, ztráceli soustředění nebo projevovali neklid. Neschopnost delšího soustředění na zadaný úkol přináší takovým lidem potíže s výkonností v zaměstnání nebo ve škole.

Pro léčbu se v takových případech nasazují stimulanty jako je lék Ritalin, které působí na oblasti mozku, řídící chování.

Ve zmiňované nové studii vědci připojili pozorované děti na EEG a monitorovali jejich mozky v průběhu hraní speciálně vytvořené videohry, která spočívala v chytání nepřátel určité barvy. Taková hra představuje určitou potíž u dětí se syndromem ADHD, neboť hráč musí odolávat nutkání k impulsivnímu chytání nepřátel s nesprávnou barvou. Aby byly děti povzbuzovány ke správnému chování, dostávaly body při polapení správného nepřítele a pokud se spletly, body naopak ztrácely.

V první skupině dětí byly bodové odměny a postihy pětinásobně vyšší než ve druhé. Vědci zjistili, že děti v první skupině byly výrazně výkonnější. A co víc, EEG prokázal, že odměny a postihy ovlivňují stejné oblasti mozku, jako léky proti ADHD.

Vědci doporučují, aby děti se syndromem ADHD byly odměňovány nebo postihovány za své chování bezprostředně – pak je tato strategie efektivní. V kontrastu s postiženými dětmi jsou ostatní děti schopné se poučit i při opožděných odměnách nebo trestech.


Zdroj:

https://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8625741.stm


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/029916_ADHD_behavior.html)